Arkiv

1.6.2018

VSDs verksamhetsberättelse för förra året har publicerats. Året har inrymt firanden, prisutdelningar och flera evenemang.

3.5.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2018 medlemssamfund är Finlands Lärdomshistoriska Samfund.

4.4.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils 2018 medlemssamfund är Societas gerontologica Fennica rf.

23.3.2018

Med det ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond utdelade priset vill vetenskapliga samfund ges erkännande. Priset är 10 000 €.

15.3.2018

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en föregående år utgiven finländsk vetenskapsbok. Prisets kriterier är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter.

6.3.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars 2018 medlemssamfund är Finska Juristföreningen.

1.3.2018

VSDs vårmöte hålls på måndagen 12.3.2018 med början kl. 15.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Utöver Årets vetenskapsbok 2017-priset utdelas för första gången VSDs egna vetenskapspris ur Alfred Kordelins stiftelses fond.

12.2.2018

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Prisutdelning sker på Vetenskapernas hus 12.3.2018.

8.2.2018

Direktör för Institutet för de inhemska språken, professor Ulla-Maija Forsberg valdes till Vetenskapliga samfundens delegations styrelses nya ordförande. Forsberg börjar sin period 1.3.2018.

5.2.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris 2018 medlemssamfund är Finlands idrottshistoriska förening.

Pages