Materialbanken

I VSD:s materialbank hittar du PDF icon en grafisk manual (pdf, på finska) för användning av vår grafiska profil, samt Package icon en mapp med logotyper för delegationens olika verksamhetsområden (logon för Tidskriften Tieteessä tapahtuu och evenemanget Tiedettä kaupungissa tas i bruk senare). Vänligen bekanta dig med den grafiska manualen innan du använder VSD:s logotyper.  VSD:s kommunikationsteam svarar gärna på eventuella frågor om VSD:s grafiska profil. Kontaktuppgifterna finns här.

Uppdaterad 16.9.2020 14.22