Månadens medlemssamfund är stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae

Nyheter   3.9.2018 12.35   Uppdaterad 5.8.2020 14.29

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae upprätthåller och utvecklar Finlands Rom-institut, som började sin verksamhet år 1954. Stiftelsen som Amos Anderson grundade år 1938 firar i år sitt 80-årsjubileum.

Stiftelsens och Finlands Rom-instituts verksamhet är inriktat på Finland och Italien. Finlands Rom-institut, som fungerar i renässansvillan Villa Lante som finska staten köpte år 1950, främjar undervisning och forskning inom antikens och medeltidens historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria. Personalen vid institutet arbetar med internationella forskningsprojekt, och därutöver inkvarterar institutet stipendiater, forskare och studeranden. Också flera finländska bildkonstnärer, författare och kompositörer gästar residenset.

Institutets forsknings- och undervisningsverksamhet

För institutets forsknings- och undervisningsverksamhet och dess utveckling ansvarar direktor, professor Arja Karivieri, vars forskningsprojekt vid institutet handlar särskilt om antikens Roms hamnstäders, Ostia och Portus, skeden från senantiken till tidig medeltid. Institutets forskarlektor Eeva-Maria Viitanens forskningsämnen behandlar å sin sida organisationen av boende och inskrifter i Pompejis ruinstad.

Institutets forskningar publiceras även i den egna publikationsserien Acta Instituti Romani Finlandiae. På gång vid institutet är projektet Vetenskapsinstitutens öppna forskningsdata, som Undervisnings- och kulturministeriet finansierar och som fokuserar på ett speciellt aktuellt ämne, det vill säga digitalisering av institutens forskningsmaterial, öppen delning och utveckling av nätpublikationer.

Människor promenerar på en väg av stenar invid ruiner.Stiftelsens styrelse och deltagarna i institutets årliga introduktionskurs i Antikens och medeltidens Rom bekantar sig med Ostia Anticas ruinstad med vägledning av institutets direktor professor Arja Karivieri.

Svartvit bild på professor Patrick Bruun (till höger) med två studenter. I bakgrunden syns antika pelare och andra stadsruiner.

Professor Patrick Bruun (institutets direktor 1965–1968) med sina studenter i Pompeji nångång på 1960-talet.

Svartvit bild. Fyra personer undersöker tegelplattor.

Professor Jaakko Suolahtis arbetsgrupp i sitt arbete med Ostias tegelstämplar år 1965.

Pris och stipendier

Stiftelsen har redan i över femtio år beviljat tillsammans med Wihuris fond ett stipendium som möjliggör arbetande under ett års tid åt en doktorand. Utöver detta utdelas resestipendier åt forskardoktorer, Amos Andersson-stipendium åt begåvade forskare, och Villa Lantes vänner rf:s stipendium som är ämnat för doktorander. Som bäst undersöker stipendiater i Rom bland annat det latinska namnbeståndets utveckling, Roms allmänna utrymmen i biskopars texter under senantiken, samt den arkaiska globalisationens och östliga kulturströmningars influenser på europeisk arkitektur innan kolonialismen.

Institutet erbjuder unga forskare möjligheten att koncentrera sig på den egna forskningen på heltid och skapa nätverk med internationella toppforskare. Finländska studerande kan avlägga studier inom antiken och medeltiden på institutets årligen i Rom ordnade kurser, under vilka bland annat stiftas bekantskap med avsevärda arkeologiska och byggnadshistoriska mål.

Vid institutet tillkomna forskningsrön och konst inspirerat av Rom presenteras aktivt också i Finland. Institutets forskare uppträder på bland annat Vetenskapsdagarna och Vetenskapens natt. Institutet ordnar också egna diskussionstillfällen och andra vetenskapsevenemang, samt informerar om residenskonstnärernas utställningar i hemlandet. Vänföreningen, Villa Lantes vänner rf, är ett aktivt språkrör för Finlands Rom-instituts verksamhet i hemlandet.

Mer information om verksamheten finns på Finlands Rom-instituts webbsidor.