Arkiv

1.9.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2017 medlemssamfund är Sällskapet för kulturstudier i Finland.

11.8.2017

Höstmötet hålls nu tidigare än föregående år, redan på måndagen 25.9.2017 kl. 13.00 p.g.a. att statsunderstöd ska sökas tidigare än förut.

30.6.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2017 medlemssamfund är Samfundet för pedagogisk forskning i Finland.

1.6.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2017 medlemssamfund är Vattenföreningen i Finland rf och Arkeologiska sällskapet i Finland.

19.5.2017

Vetenskap och filosofi har varit en del av musikfestens program sedan grundandet, men genom det nya samarbetet får de en allt större roll på festivalen.

8.5.2017

Önskar ert samfund synlighet för sin verksamhet eller sina publikationer? Välkommen att ordna program för ett, två eller fast alla VSD:s evenemang under hösten ja vintern!

3.5.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2017 medlemssamfund är Ungdomsforskningssällskapet.

3.4.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils 2017 medlemssamfund är Finska Tandläkarsällskapet Apollonia.

29.3.2017

På vårmötet godkändes tre nya samfund, beslöts om förberedelse av medlemsavgiftsgrunderna och stadgeenliga ärenden.

21.3.2017

Via enkäten samlas de vetenskapliga samfundens synpunkter och erfarenheter om förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på samfundens verksamhet.

Pages