Arkiv

28.2.2017

Vårmötet hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus. På föredragslistan stadgeenliga ärenden och remissdebatt om medlemsavgiftsgrunderna.

9.2.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris 2017 medlemssamfund är 100-åriga Genealogiska Samfundet i Finland.

2.2.2017

Vetenskapsdagarnas huvudtema i år var ”Frihetens gränser”. Under fem dagar och en natt besökte närapå 15 000 personer Vetenskapsdagarna.

1.2.2017

Journal.fi -portalen är en av Vetenskapliga samfundens delegation erbjuden tjänst, i vilken inhemska vetenskapliga sällskap kan redigera och publicera sina tidskrifter.

12.1.2017

Priset Årets vetenskapsbok har tilldelats Marjo Laitala och Vesa Puuronen för verket Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino).

9.1.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris 2017 medlemssamfund är Sjöhistoriska föreningen i Finland.

30.11.2016

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers 2016 medlemssamfund är Historiska föreningen i Åbo.

16.11.2016

Prisjuryn för Årets vetenskapsbok har valt ut tio verk som tävlar om Årets vetenskapsbok 2016 -priset. Priset delas ut på Vetenskapsdagarna 11.1.2017.

10.11.2016

Resultaten av den nya Vetenskapsbarometern visar att förtroende finns för vetenskapen och att den intresserar allmänheten. Nedskärningarna i utbildningen får en ganska entydig dom i enkätundersökningen.

Pages