VSD:s höstmöte mån 24.9 kl. 15 - kolla kandidaterna till styrelsemedlemmar!

Meddelanden   18.9.2018 15.31   Uppdaterad 2.10.2020 9.54

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 24.9.2018 i Vetenskapernas hus behandlas stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019 och val av revisorer. På mötet presenteras också styrelsens 3.9.2018 fastställda VSD:s strategi för åren 2019–2023 och planer angående Vetenskapernas hus eventuella remont.

Höstmötets mötesmaterial har skickats till samfundens kontaktpersoner per e-post 6.9.2018. Fullmakten som kommer med mötesposten ska ges undertecknad åt mötesrepresentanten innan höstmötet. Fullmakten kan undertecknas av personer i samfundet som har namnteckningsrätt eller ordförande, vice ordförande och sekreterare. Fullmakten finns också här VALTAKIRJA (pdf).

I styrelsen frigörs för åren 2019–2021 fyra platser. Medlemssamfunden har inom utsatt tid gjort sammanlagt 12 förslag till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter.

Förslagen som gjorts ses på följande sidor:

Sammandrag på finska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Sammandrag på svenska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Kandidater kan föreslås på plats på mötet, eftersom alla som har rätt att utöva beslutanderätt ska enligt föreningslagen garanteras rätt att delta i kandidatnomineringen för valet.

Efter mötet bjuds på salladsbuffet och umgänge. Mer information: verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, tfn 09 228 69 222.