VSD:s höstmöte ordnas 24.9 – kandidatuppställning för styrelsemedlemmar börjar 14.8

Nyheter   8.8.2018 10.51   Uppdaterad 2.10.2020 9.52

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 24.9.2018 behandlas stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019 och val av revisorer. På mötet presenteras också styrelsens 3.9.2018 fastställda VSD:s strategi för åren 2019–2023 och planer angående Vetenskapernas hus eventuella remont.

I styrelsen frigörs för åren 2018–2020 fyra platser.Medlemssamfunden kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter på förhand innan höstmötet via en webblankett. Dessutom kan kandidater föreslås på plats på mötet, eftersom alla som har rätt att utöva beslutanderätt ska garanteras rätt att delta i kandidatnomineringen för valet, enligt föreningslagen. En önskan är ändå att kandidater skulle föreslås innan höstmötet, så att mötesdeltagarna i god tid kan se kandidaterna som är intresserade av styrelsearbete.

Mötesmaterialet skickas till samfundens kontaktpersoner per e-post senast 14 dagar före årsmötet. Fullmakten som kommer med mötesposten ska ges undertecknad åt mötesrepresentanten innan höstmötet. Fullmakten finns också här PDF iconVALTAKIRJA (pdf). Vi ber samfunden att granska att samfundets uppgifter och kontaktperson är korrekta i medlemssamfundförteckningen på VSD:s www-sidor. Korrigeringar i uppgifterna ska lämnas så snart som möjligt per e-post till tsv(at)tsv.fi.

Föreslå kandidater till styrelsemedlemmar via webblankett

Förslag kan göras under tiden 14.8-17.9 via webblanketterna här nedan. Mer information om kandidatuppställningen ger VSD:s verksamhetsledare, lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi. Kandidaternas namn kommer att publiceras på VSD:s www-sidor alltefter som förslag gjorts. Länkarna till sammandragssidorna finns under webblankettlänkarna.

Finskpråkig webblankett (blanketten är stängd)

Svenskspråkig webblankett (blanketten är stängd)

Sammandrag på förslag på finska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)

Sammandrag på förslag på svenska (röstningen är avslutad, uppgifterna är inte längre tillgängliga)