Arkiv

24.9.2018

Priset "Vuoden tiedekongressivaikuttaja" går till professor i etnologi och antropologi Outi Fingerroos vid Jyväskylä universitet. Hon belönades för sitt arbete med vilket hon främjat anordnandet av internationella vetenskapskonferenser i Finland.

18.9.2018

Inom utsatt tid (17.9) gjorde sammanlagt 20 medlemssamfund förslag på 12 personer till medlem i styrelsen.

4.9.2018

Ett nytt ansökningssystem har tagits i bruk för ansökning av statsunderstöd för publikations- och internationell verksamhet.

3.9.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2018 medlemssamfund är stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.

8.8.2018

På höstmötets föredragningslista bland annat val av fyra nya medlemmar till delegationens styrelse och presentation av strategin 2019-2023.

6.8.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2018 medlemssamfund är Finlands Svampvänner rf.

28.6.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2018 medlemssamfund är Akustiska Sällskapet.

19.6.2018

Under sommaren har Vetenskapliga samfundens delegations olika lokaler ändrade öppettider.

14.6.2018

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3.

1.6.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2018 medlemssamfund är Finlands naturskyddsförbund.

Pages