Månadens medlemssamfund är Finlands matematiska förening

Nyheter   1.11.2018 12.19   Uppdaterad 4.8.2020 14.01

Till Finlands matematiska förenings (FMF) medlemmar hör bland andra forskare, lärare, yrkesutövare och studerande inom matematik. Den är en av de äldsta matematiska föreningarna i världen, som har verkat oavbrutet ända sedan år 1868. FMF:s syfte är att främja forskning och hobbyverksamhet inom matematik i Finland.

Tillsammans med Finlands Fysikerförening och Fysikersamfundet i Finland utger FMF tidskriften Arkhimedes. Till föreningens kärnverksamhet hör meddelande om evenemang till matematiska institutioner i Finland, ordnande av gästföreläsningar samt tävlingsträning i matematik för gymnasister. Matematikens tävlingsträning vill för sin del bjuda på utmaningar för gymnasister som är intresserade av matematik samt välja Finlands representantlag till internationella matematiktävlingar såsom den Internationella matematikolympiaden. FMF har förutom återkommande konferenser också ordnat specialevenemang, såsom temaåren för 1980–90-talens olika områden inom matematiken.

Evenemang

FMF:s 150-års jubileumskonferens ordnas 30.11–2.12.2018. I konferensen ingår bland annat en paneldiskussion om matematikens ställning i samhället, i vilken representanter för vetenskap, industri och undervisningsministeriet deltar. WebbsidorVartannat år ordnar FMF Matematikdagarna, under vilka Matematikpriset för arbete för främjande av matematiken på annat sätt än i vetenskaplig bemärkelse delas ut. Dessutom utdelar FMF Ernst Lindelöfpriset, som kan ges till en pro gradu-avhandling, diplomarbete eller doktorsavhandling inom matematik. Utöver Matematikdagarna ordnar föreningen i sin tur konferensen Nordic Congress of Mathematicians (NCM), som är en gemensam konferens för de nordiska matematiska föreningarna. Nästa gång ordnas NCM på Aalto-universitetet år 2020.

Gruppfoto på deltagarna i Matematikdagarna.
Deltagare i Matematikdagarna i Joensuu 2018.