Dataskydd

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) respekterar din integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Personuppgifter kan samlas in exempelvis när du registrerar dig för VSD:s tjänster (bl.a. understödssystemen, Vetenskapsbokhandeln, Vetenskapernas hus bokningssystem) eller beställer nyhetsbrev.

Personuppgifter behandlas på webbsidorna endast via en SSL-krypterad (https://) förbindelse. Uppgifterna skyddas genom moderna organisatoriska och tekniska åtgärder och endast de arbetstagare som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter. Begäran om granskning ska skickas skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga har rätt att granska den registrerades identitet i samband med begäran.

Den registrerade kan när som helst begära att personuppgifterna raderas, och om inte andra legala skyldigheter hindrar detta raderas uppgifterna utan oskäligt dröjsmål.

Registerbeskrivningarna hittar du i sidomenyn.

Uppdaterad 17.1.2022 12.29