Arkiv

2.5.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2019 medlemssamfund är Prologos rf.

4.4.2019

Syftet med initiativet är att stöda växelverkan mellan vetenskap och samhälle, beaktandet av flerspråkighet i bedömning, uppskattning och finansiering av forskning, samt att säkra de flerspråkig vetenskaplig kommunikation främjande nationella vetenskapstidskrifternas och -förlagens verksamhet.

4.4.2019

Läs de bästa bitarna av VSD:s händelser, pris och tjänster under år 2018. Verksamhetsberättelsen finns på nätsidan under Verksamhet -> Handlingar.

3.4.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils 2019 medlemssamfund är Finlands Forstvetenskapliga Samfund.

1.4.2019

Vetenskapliga samfundens delegations vårmöte hölls på måndagen 11.3.2019 i Vetenskapernas hus. Vid vårmötet godkändes årets 2018 bokslut och verksamhetsberättelse samt fem nya medlemssamfund.

1.3.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars 2019 medlemssamfund är Egyptologiska Sällskapet i Finland.

6.2.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris 2019 medlemssamfund är Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland (YHYS).

16.1.2019

VSD ber om förslag på mottagare av VSD:s Kordelins vetenskapspris fram till 31.3.2019 kl. 24.00.

11.1.2019

Priset Årets vetenskapsbok har beviljats Seppo Hentilä för verket Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka (Siltala). Tuomas Aivelo fick hedersomnämnande för sin bok Loputtomat loiset (LIKE).

7.1.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris 2019 medlemssamfund är Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (RSF).

Pages