2.12.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers medlemssamfund är The International Society for Orthodox Church Music (ISOCM) rf.

3.12.2019

Vetenskapens egna stadsevenemang Vetenskapens natt ordnas i Helsingfors centrum och Kronohagen på torsdagen 16.1.2020.

21.11.2019

Vetenskapsfototävlingens vinnare tillkännagavs vid Vetenskapliga samfundens delegations 120-års jubileumsmottagning 23.9.2019 i Vetenskapernas hus.