Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis medlemssamfund är Finlands Svampvänner rf.

På höstmötets föredragningslista bl.a. val av fyra nya medlemmar till delegationens styrelse och presentation av strategin 2019-2023.

Under sommaren har Vetenskapliga samfundens delegations olika lokaler ändrade öppettider.