Ett arkivrum.
12.12.2022

Hur har det vetenskapliga arbetets villkor och praktiker sett ut i olika skeden av Finlands historia? En insamling av finländska forskares minnen och erfarenheter inleder nytt projekt om vetenskapshistoria i Finland från 1917 till idag.

Text "Tre små ord - VSDs medlemssamfundspresentationer".
12.12.2022

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlands akademisekreterare Åsa Lindberg berättar i VSD:s medlemssamfundspresentation hur debatt, utbildning och forskning har styrt STViF:s verksamhet under de första hundra åren.