Via enkäten samlas de vetenskapliga samfundens synpunkter och erfarenheter om förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på samfundens verksamhet.

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars medlemssamfund är Finlands Fysikerförening.

Vårmötet hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus. På föredragslistan stadgeenliga ärenden och remissdebatt om medlemsavgiftsgrunderna.