En person sitter och läser tidning.
30.9.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2021 medlemssamfund är Finska Läkarföreningen Duodecim.

Övre delen av ett äldre våningshus.
13.10.2021

Ansökningstiden pågår som bäst och understödsbesluten görs i februari 2022.

Höstlöv.
23.9.2021

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes fyra nya styrelsemedlemmar och bekräftades en medlem för perioden 2022–2024.