Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers medlemssamfund är Finska Orientsällskapet.

Vetenskapsbokhandeln grundades år 1987 för att tjäna spridningen av vetenskaplig kunskap. Butiken flyttade år 2014 till en ljusare och mer öppen lokal på Snellmansgatan 13, bevarande sin position som Kronohagens kvartersbutik.

Programmet för Vetenskapens natt är publicerad på nätsidan www.tieteidenyo.fi. Evenemanget som den 18 januari breder ut sig till Kronohagen i Helsingfors bjuder på vetenskap i mången form.