Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis medlemssamfund är Finska Historiska Samfundet.

Syftet med initiativet är att stöda växelverkan mellan vetenskap och samhälle, beaktandet av flerspråkighet i bedömning, uppskattning och finansiering av forskning, samt att säkra de flerspråkig vetenskaplig kommunikation främjande nationella vetenskapstidskrifternas och -förlagens verksamhet.

Läs de bästa bitarna av VSD:s händelser, pris och tjänster under år 2018. Verksamhetsberättelsen finns på nätsidan under Verksamhet -> Handlingar.

Fler nyheter