Vermilä ler mot kameran. I bakgrunden syns folk i mässhallen.
30.11.2023

Vermiläs treåriga period i styrelsen börjar i januari 2024.

Mötesgäster sitter i en föreläsningssal.
25.9.2023

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två vetenskapsakademiers representanter för perioden 2024–2026.