5.8.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis medlemssamfund är Donnerska institutet.

14.8.2019

Ett centralt syfte med förnyelsen är att öka igenkännbarheten av arbete som görs på VSD som just delegationens verksamhet.

14.8.2019

VSD:s höstmöte hålls måndagen den 23.9.2019 på Vetenskapernas hus. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter via en webblankett öppen till 16.9.2019.