Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils medlemssamfund är Finska Tandläkarsällskapet Apollonia.

På vårmötet godkändes tre nya samfund, beslöts om förberedelse av medlemsavgiftsgrunderna och stadgeenliga ärenden.

Via enkäten samlas de vetenskapliga samfundens synpunkter och erfarenheter om förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på samfundens verksamhet.