Priset Årets vetenskapsbok har tilldelats Marjo Laitala och Vesa Puuronen för verket Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino).

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris medlemssamfund är Sjöhistoriska föreningen i Finland.

Resultaten av den nya Vetenskapsbarometern visar att förtroende finns för vetenskapen och att den intresserar allmänheten. Nedskärningarna i utbildningen får en ganska entydig dom i enkätundersökningen.