Tre av sällskapets medlemmar, varav en med mikrofon, vid ett bord på bokmässan.
1.9.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2020 medlemssamfund är Finska musiketnologiska sällskapet (SES).

I förgrunden en stor skål med röstsedlar, i bakgrunden sitter mötesdeltagare.
1.9.2020

VSD:s höstmöte ordnas undantagsvis som e-postmöte. Närmare anvisningar skickas till medlemssamfundens kontaktpersoner.

Mynt.
31.8.2020

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet. Ansökan öppnas 1.9.2020.