Mötesgäster sitter i en föreläsningssal.
25.9.2023

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två vetenskapsakademiers representanter för perioden 2024–2026.

""
1.9.2023

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet.

Förslag till finansiering av öppna inhemska vetenskapliga tidskrifter.
21.8.2023

Förslaget är öppet för kommentarer till och med den 29.9.2023.