Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis medlemssamfund är Finlands naturskyddsförbund.

Under sommaren har Vetenskapliga samfundens delegations olika lokaler ändrade öppettider.

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3.