En stor grupp människor fotad ovanifrån.
30.12.2021

Vetenskapliga samfundens delegations presentationer av sina medlemssamfund är på paus tills vidare. Före presentationskonceptets förnyelse finns det 63 presentationer att läsa.

Fulla bokhyllor och Vetenskapsbokhandelns logo.
9.12.2021

Vetenskapsbokhandeln har förmedlat de vetenskapliga samfundens i Finland publikationer i redan 34 år. Den förnyade nätbutiken öppnades 23.11.2021.

Höstlöv.
23.9.2021

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes fyra nya styrelsemedlemmar och bekräftades en medlem för perioden 2022–2024.