Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris medlemssamfund är Finlands idrottshistoriska förening.

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Prisutdelning sker på Vetenskapernas hus 12.3.2018.

Direktör för Institutet för de inhemska språken, professor Ulla-Maija Forsberg valdes till Vetenskapliga samfundens delegations styrelses nya ordförande. Forsberg börjar sin period 1.3.2018.