2.10.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers medlemssamfund är Finländska Föreningen för Stadsforskning.

10.10.2019

Directory of Open Access Journals (DOAJ) och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) startar ett pilotprojekt, vars mål är att befrämja registreringen av referentgranskade open access-tidskrifter som utges i Finland i DOAJ-databasen.

26.9.2019

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 23.9.2019 behandlades stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 och val av revisorer.