Månadens medlemssamfund är Nordiska jordbruksforskares förening

Nyheter   8.10.2018 12.55   Uppdaterad 4.8.2020 14.21

Nordiska jordbruksforskares förening (Nordic Association of Agricultural Science (NJF)) är ett samfund som förenar forskare, lärare och rådgivare inom lantbrukssektorn i Norden och Baltikum. NJF:s syfte är att främja forskning beträffande jordbruk och livsmedelsekonomi, utnyttjandet av dess resultat samt forskares, lärares och rådgivares nordiska umgänge.

Föreningen som verkar i åtta olika länder fyller hundra år 2018. Märkesåret till ära ordnade NJF i juni en jubileumskongress i Kaunas i Litauen. NJF:s Finska avdelning ordnade för sin del öppningssessionen för lantbruksvetenskapsdagarna i januari 2018 i Helsingfors, som var samtidigt NJF Finska avdelningens 100-års jubileumsseminarium. Den genomfördes i samarbete med Lantbruksvetenskapliga Samfundet i Finland.

NJF har cirka 200 medlemmar i Finland, och i alla länder sammanlagt knappt tusen medlemmar. Föreningen utgörs av nationella avdelningar samt av vetenskapsspecifika avdelningar. Finland har representation i varje av de sex vetenskapsavdelningar där ordinarie verksamhet äger rum: växter, djur, miljö, ekonomi, teknologi och renar.

Människor står mitt i ett grönt sädesfält.Herbage Seed 28.6.2011 Finland.

Centrala verksamhetsformer är nordiska seminarier och konferenser

NJF:s verksamhet är i princip internationellt, för föreningens mest centrala verksamhetsform är att ordna nordiska seminarier och konferenser. Några nordiska seminarier ordnas varje år och temana och deltagarmängderna varierar från fall till fall. Finländarna har varit rätt aktiva arrangörer av seminarier. Betecknande för seminarier är att de fokuserar på ett visst tema. Däremot täcker kongressen, som ordnas med några års mellanrum, alla NJF:s vetenskapsområden. För medlemmar är deltagande i NJF:s evenemang förmånligare än för icke-medlemmar. Föreningen delar också ut resestipendier till sina medlemmar som deltar i NJF:s evenemang

NJF publicerar abstrakt och korta texter av seminarie- och kongressföredrag, vilka är tillgängliga på föreningens webbsidor. Den nordiska sammanslutningen har även en egen vetenskaplig tidskrift, Acta Agriculturae Scandinavica, som förläggaren utger för NJF. Läs mer om tidskriften: Section A - Animal Science och Section B - Soil & Plant Science.

Möten mellan föreningens medlemmar koncentreras till seminarier och kongressen. På sistone har ordnande av nätevenemang lyfts fram, och i fortsättningen tänker föreningen ordna en del av evenemangen via internet.

Mer information: Nordiska jordbruksforskares förening, Finska avdelningens ordförande Jarkko Niemi, jarkko.niemi@luke.fi.