Nytt ansökningssystem för publikations- och internationell verksamhet, ansökningstid 1-30.9

Nyheter   4.9.2018 8.23   Uppdaterad 5.8.2020 13.53

Ett nytt ansökningssystem är i bruk från och med 1.9 för ansökan av statsunderstöd för publikations- och internationell verksamhet. Alla sökande ska registrera sig i det nya systemet, gamla användar-id:n är inte längre giltiga. Registreringen öppnade också 1.9. Nytt i ansökningstjänsten är att periodiska publikationer (tidskrift eller årsbok) och monografiserier har egna specifikationsblanketter. Ansökningsblanketten är öppen fram till 30.9.2018 kl. 23.59. Det lönar sig att lämna in ansökan i tid och beakta att tekniskt stöd och rådgivning fås bara under vardagar kl. 9-16. Försenade ansökningar beaktas inte.

Registreringen, ansökningsblanketten och anvisningar finns på VSD:s understödssidor.