Professor Outi Fingerroos är Årets vetenskapskongresspåverkare 2018

Nyheter   24.9.2018 14.05   Uppdaterad 5.8.2020 13.24

Professor Outi Fingerroos arbetar inom studieområdet etnologi och antropologi vid humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Pristagaren utsågs av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och priset på 5000 euro finansierades av Stiftelsen Finlands Mässa. Professor Fingerroos har deltagit i anordnandet av ett flertal seminarier och kongresser i anknytning till sitt forskningsområde, senast International Oral History Association IOHA:s världskonferens Memory and Narration i Jyväskylä i juni 2018.

– Vetenskapskongresser är platser där finländsk forskning presenteras till en bredare publik. Därför borde de bättre tas i beaktande vid bedömningen av forskningens internationalitet. Kongresser är långsiktiga projekt och kräver flera års förberedning. Vid mer avsides belägna universitet orsakar geografin speciella utmaningar. Lyckligtvis har det i Jyväskylä universitet funnits helt fantastiska organiseringsteam med vilka utmaningarna har besegrats, beskriver Fingerroos.

– Priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja" tilldelas en person som har haft en positiv inverkan på Finlands roll i internationell vetenskaplig verksamhet, samt som upprepade gånger ansökt om och fått internationella organisationskongresser till Finland. Pristagaren skapar en positiv bild av sitt vetenskapsområde och är ett framtidslöfte inom sitt vetenskapsområde. Outi Fingerroos fyller alla dessa kriterier, motiverar Ulla-Maija Forsberg ordförande för VSD:s styrelse.

Priset delades i år ut för sjätte gången. Tidigare pristagare är professor i elektronik och datakommunikationsteknik vid Tammerfors tekniska universitet professor Jari Nurmi (2013), religionsvetare och migrationsforskare vid Åbo Akademi Tuomas Martikainen (2014), professor i industrimatematik vid Helsingfors universitet Samuli Siltanen (2015), professor i internationell historia vid Tammerfors universitet Marjaana Niemi (2016) och universitetslektor vid Helsingfors universitet Pia Siljander (2017).

Priset utdelades i Mässcentrum i Helsingfors 5.9.2018. Ansökningsperioden för priset "Vuoden Tiedekongressivaikuttaja 2019" inleds i januari.

I Vetenskapliga samfundens delegation ingår fyra vetenskapsakademier och 279 vetenskapliga samfund enligt vetenskapsområde. Delegationen ansvarar för utdelningen av det statsunderstödet för vetenskapliga kongresser (cirka 800 000 euro per år). Stiftelsen Finlands Mässa delar årligen ut cirka 400 000 euro i form av priser och stipendier. De mest kända priserna är priset “Vuoden Tiedekongressivaikuttaja”, Kaj Franck-designpriset, Habitare-designtävlingens pris, priset Av kärlek till boken och priset Årets unga designer.

Läs meddelandet om priset som beviljades Outi Fingerroos (pdf) (på finska).