Nya vetenskapsfoton sökes

Nyheter   15.11.2018 13.47   Uppdaterad 4.8.2020 13.36

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) ordnar sitt 120-års jubileumsår till ära en riksomfattande fototävling. Genom tävlingen söks nya, tidigare opublicerade vetenskapsfotografier som knyter an till de olika vetenskaperna. De kan skildra även vetenskapens fenomen och material. I tävlingens jury sitter docent Emilia Palonen (Vetenskapliga samfundens delegation), huvudredaktör Juhani Mänttäri (Finlands vetenskapsredaktörers förbund) och fotokonstnär Raakel Kuukka. På hösten 2019 sammanställs en fotoutställning av tävlingsbilderna.

Deltagande och tävlingstid

Bilderna ska vara i jpeg-format. Bildens långa sida ska vara minst 2 000 pixlar och högst 3 500 pixlar.

Bifoga följande information med bilden:

  • Ditt namn (fotografens namn), din fullständiga adress och ditt telefonnummer samt din e-postadress.
  • En bildserie eller 1–5 bilder kan skickas till tävlingen.
  • Bilden ska ha ett namn och en bildtext.

Skicka bilden/bilderna till adressen: kilpailu@tsv.fi. Skriv ”tiedevalokuvakilpailu” i ämnesfältet. Tävlingstiden har förlängts till 31.3.2019.

Prisen

Tävlingens vinnare belönas med 500 euro, den som kommer på andra plats får 300 euro och den på tredje plats 100 euro. Juryn kan om den så önskar också dela ut skilt hedersomnämnanden. Resultaten publiceras på hösten 2019.

Upphovsrätt

Deltagare i tävlingen samtycker till att hens bilder får publiceras utan skild upphovsrättsavgift i publikationer som knyter an till denna tävling, och i VSD:s fotoutställning som sammanställs av tävlingsbilderna på hösten 2019. De publicerade bildkopiorna bekostas av VSD. Den slutliga upphovsrätten till bilderna förblir hos fotografen.

Tilläggsinformation

Jari Loisa, juryns sekreterare
tfn (09) 228 69 237, jari.loisa@tsv.fi