Arkiv

3.4.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils medlemssamfund är Finska Tandläkarsällskapet Apollonia.

29.3.2017

På vårmötet godkändes tre nya samfund, beslöts om förberedelse av medlemsavgiftsgrunderna och stadgeenliga ärenden.

21.3.2017

Via enkäten samlas de vetenskapliga samfundens synpunkter och erfarenheter om förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på samfundens verksamhet.

2.3.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars medlemssamfund är Finlands Fysikerförening.

28.2.2017

Vårmötet hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus. På föredragslistan stadgeenliga ärenden och remissdebatt om medlemsavgiftsgrunderna.

9.2.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris medlemssamfund är 100-åriga Genealogiska Samfundet i Finland.

2.2.2017

Vetenskapsdagarnas huvudtema i år var ”Frihetens gränser”. Under fem dagar och en natt besökte närapå 15 000 personer Vetenskapsdagarna.

1.2.2017

Journal.fi -portalen är en av Vetenskapliga samfundens delegation erbjuden tjänst, i vilken inhemska vetenskapliga sällskap kan redigera och publicera sina tidskrifter.

12.1.2017

Priset Årets vetenskapsbok har tilldelats Marjo Laitala och Vesa Puuronen för verket Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset (Vastapaino).

9.1.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris medlemssamfund är Sjöhistoriska föreningen i Finland.

Pages