VSD:s styrelses vice ordförande Cecilia af Forselles vald till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Meddelanden   3.12.2018 10.36   Uppdaterad 4.8.2020 13.31

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Filosofie doktor Cecilia af Forselles arbetar för tillfället som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket, biblioteksbranschen och har flera förtroendeuppdrag inom vetenskapssamfundet och vid olika minnesorganisationer.

Cecilia af Forselles ser fram emot att få arbeta tillsammans med toppförmågor inom biblioteksbranschen. ”Såväl den enskilda medborgaren som vetenskapssamfundet och hela nationen är beroende av sitt minne. Det är en förutsättning för att vi ska förstå dagens värld och kunna bilda oss en uppfattning om framtiden.

Cecilia af Forselles står vid ett räcke med händerna på räcket.
Fotograf: Marko Oja

Det är också viktigt att Nationalbiblioteket förvaltar och utvecklar digitala tjänster för medborgarna och forskarna. På så sätt främjas också kulturarvsmaterialets och -tjänsternas synlighet. Jag vill att biblioteket ska främja lösningar för öppen vetenskap och tjänstemiljöer i samarbete med andra bibliotek och organisationer."

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä gläder sig att ”vi får en erfaren och mycket engagerad överbibliotekarie som är väl insatt i Nationalbibliotekets verksamhet. Cecilia har en grundmurad kunskap om minnesorganisationer, gedigen erfarenhet av ledarskap och hon känner Nationalbiblioteket både som anställd och som direktionsmedlem. Därmed har hon utmärkta insikter i bibliotekets styrkor och verksamhet. Bibliotekets insatser för att göra material öppet tillgängliga för forskare och medborgare är en viktig framgångsfaktor för oss.”

Cecilia af Forselles tillträder som överbibliotekarie för Nationalbiblioteket 7.1.2019.