Arkiv

22.4.2022

VSD genomförde en enkät för sina medlemssamfund i mars 2021.

6.4.2022

Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelse för år 2021 år publicerad.

22.3.2022

Vetenskapliga samfundens delegations vårmöte hölls som distansmöte på torsdagen 17.3.2022. Vid mötet godkändes årets 2021 bokslut och verksamhetsberättelse samt sju nya medlemssamfund.

18.3.2022

Priset på 25 000 beviljas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation.

10.3.2022

Vi vet att de vetenskapliga samfunden i Finland har cirka 260 000 medlemmar. Men vilka är medlemmarna och vad värdesätter de i vetenskapliga samfund?

1.3.2022

Årets 2022 vårmöte ordnas som ett distansmöte torsdagen den 17 mars 2022.

22.2.2022

Temaåret har gjort den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare och intensifierat samarbetet mellan aktörer inom området.

7.2.2022

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Priset delas årligen ut av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och VSD.

1.2.2022

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier.

30.12.2021

Vetenskapliga samfundens delegations presentationer av sina medlemssamfund är på paus tills vidare. Före presentationskonceptets förnyelse finns det 63 presentationer att läsa.

Pages