Arkiv

22.2.2023

VSD:s vårmöte hålls i Vetenskapernas hus 21.3.2022 från kl. 15.00. Efter mötet ordnas en mottagning för inbjudna gäster.

15.2.2023

Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet styr vetenskapskommunikationen vid Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland. Salla Karjalainen berättar vad det betyder i praktiken.

2.1.2023

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) ber om förslag till mottagare av årets 2023 VSD:s vetenskapspris. Ge ditt förslag till mottagare av priset 1.1–31.1.2023.

12.12.2022

Hur har det vetenskapliga arbetets villkor och praktiker sett ut i olika skeden av Finlands historia? En insamling av finländska forskares minnen och erfarenheter inleder nytt projekt om vetenskapshistoria i Finland från 1917 till idag.

12.12.2022

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlands akademisekreterare Åsa Lindberg berättar i VSD:s medlemssamfundspresentation hur debatt, utbildning och forskning har styrt STViF:s verksamhet under de första hundra åren.

8.12.2022

VSD:s verksamhetsställen har avvikande öppethållningstider kring jul och nyår.

4.10.2022

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier.

26.9.2022

Vid delegationens höstmöte 21.9.2022 valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades valet av två medlemmar samt en suppleant för perioden 2023–2025.

20.9.2022

Vetenskapliga samfundens delegation genomförde våren 2022 en enkät bland medlemmarna i vetenskapliga samfund och forskare som är verksamma i Finland.

Pages