Arkiv

23.9.2021

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok.

6.9.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2021 medlemssamfund är Hallinnon Tutkimuksen Seura.

6.9.2021

VSD:s styrelse har beslutat att VSD:s höstmöte ordnas 22.9 i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet i Tölö.

6.9.2021

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet.

10.8.2021

Om coronaläget tillåter ordnas mötet i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö.

10.8.2021

VSD:s höstmöte hålls 22.9.2021 kl. 15.00. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar via en webblankett.

2.8.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2021 medlemssamfund är Patristiska samfundet i Finland rf.

1.7.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2021 medlemssamfund är Föreningen för fredsforskning i Finland.

24.6.2021

VSD:s medlemssamfund kan lämna sina förslag före höstmötet via en webblankett. Blanketten är öppen 11.8‒15.9.2021.

2.6.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2021 medlemssamfund är Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Pages