Skicka programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2024

Nyheter   15.5.2023 12.04   Uppdaterad 26.5.2023 11.41

Vetenskapens natt firas nästa gång på torsdagen 25.1.2024 i Helsingfors centrum och Kronohagen. En del av evenemangen direktsänds också på nätet.

Vetenskapernas hus Vetenskapens natt, som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) koordinerar och de vetenskapliga samfunden producerar, är ett av de största evenemangen på Vetenskapens natt. Programsökningen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2024 har börjat. Programförslag tas emot fram till 5.9.2023 via programförslagsblanketten (på finska). Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt tas bara program som de vetenskapliga samfunden producerar.

Tips på att utarbeta programförslag

Till Vetenskapernas hus Vetenskapens natts program välkomnas såväl föreläsningar och diskussioner som workshoppar och utställningspunkter. Också andra programformat kan fritt föreslås. Programhelheten önskas vara så mångvetenskaplig och mångsidig som möjligt.

När programförslag utarbetas är det bra att beakta att Vetenskapernas hus Vetenskapens natts föreläsningar borde vara högst 25 minuter och paneldiskussioner 45 minuter. Workshoppar kan vara längre. Utställningsborden, vid vilka olika aktörer presenterar sin egen verksamhet och sitt vetenskapsområde, är i princip öppna för publiken kl. 17.00-21.00.

Människor lutade över ett bord.

På Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2023 tävlades om titeln Årets Politiknörd. Bild: Jaana Tihtonen.

Tidtabell för programvalen och ordnande av ett självständigt evenemang

Om programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt 2024 meddelas senast 8.9.2023 till alla som har skickat programförslag. Samtidigt skickas Vetenskapernas hus Vetenskapens natts programutkast med tidtabell åt dem som valts till programmet.

År för år fås mera programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt och en del måste lämnas utanför programmet. En del av förslagen tas med i programmet med förbehållet att programarrangören är redo att förkorta tillställningen. Om ett vetenskapligt samfund är intresserad av att ordna ett evenemang på flera timmar, rekommenderar vi att ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt, istället för Vetenskapernas hus gemensamma evenemang.

Självständiga programarrangörer ansvarar för såväl sitt program som sitt evenemangs övriga arrangemang, såsom hyrning av utrymme, schemaläggning av evenemanget och eventuell streaming. Utöver dessa plikter har de friheten att ordna ett just sådant evenemang som de själva vill. Självständiga programarrangörer genomgår inte programvalsprocessen. Läs mer om att ordna ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt på evenemangets webbsida.

Efter programvalen till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt har de vetenskapliga samfunden som valts till programmet tid fram till 3.11.2023 att finslipa programinformationen för sitt evenemang, emedan de programarrangörer som avslagits i programvalsprocessen kan fundera på ifall deras programförslag skulle fungera som ett självständigt evenemang på Vetenskapens natt.