Föreslå medlem och suppleant till VSD:s styrelse 11.8.–14.9.2023

Nyheter   11.8.2023 8.00   Uppdaterad 15.9.2023 14.15

VSD:s medlemssamfund kan föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och suppleanter innan höstmötet via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsida 11.8–14.9.2023.

I VSD:s styrelse frigörs tre platser för perioden 2024–2026. VSD:s medlemssamfund kan föreslå nya medlemmar till styrelsen innan höstmötet. En personlig suppleant för varje kandidat ska också utses. Förslagen görs via en webblankett som öppnas på VSD:s webbsida fredagen 11.8.2022 kl. 8.00 och stängs torsdagen 14.9.2023 kl. 16.00. Samfundet bakom förslaget ska delta i höstmötet för att bekräfta kandidaturen.

Kandidater kan enligt föreningslagen också föreslås på plats på mötet i Vetenskapernas hus torsdagen 21.9.2023. Vi önskar att så många som möjligt ger sitt medlemsförslag på förhand via webblanketten.

Kuverten.

Bild: Diana Light / Unsplash.

Förslag till styrelsemedlem görs via en webblankett:

Förslagsblankett på finska (blanketten är stängd)

Förslagsblankett på svenska (blanketten är stängd)

Gjorda förslag samlas och publiceras på VSD:s webbsidor:

Sammandrag på finska

Sammandrag på svenska

Förslag som gjorts på nätet kan inte ändras eller återtas efter att blanketten skickats.

Bekanta dig med medlemmarna och suppleanterna i VSD:s styrelse år 2023 på VSD:s webbsida. Mer information om uppställningen av kandidater ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi.