Arkiv

1.11.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Novembers 2021 medlemssamfund är Astronomiska föreningen Ursa.

13.10.2021

Ansökningstiden pågår som bäst och understödsbesluten görs i februari 2022.

30.9.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2021 medlemssamfund är Finska Läkarföreningen Duodecim.

23.9.2021

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes fyra nya styrelsemedlemmar och bekräftades en medlem för perioden 2022–2024.

23.9.2021

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok.

6.9.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2021 medlemssamfund är Hallinnon Tutkimuksen Seura.

6.9.2021

VSD:s styrelse har beslutat att VSD:s höstmöte ordnas 22.9 i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet i Tölö.

6.9.2021

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet.

10.8.2021

Om coronaläget tillåter ordnas mötet i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö.

10.8.2021

VSD:s höstmöte hålls 22.9.2021 kl. 15.00. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar via en webblankett.

Pages