Arkiv

2.11.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Novembers 2020 medlemssamfund är The Westermarck Society.

1.10.2020

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–31.10.2020.

1.10.2020

Vid VSD:s höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två medlemmar för perioden 2021–2023.

1.10.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2020 medlemssamfund är Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland.

1.9.2020

VSD:s höstmöte ordnas undantagsvis som e-postmöte. Närmare anvisningar skickas till medlemssamfundens kontaktpersoner.

1.9.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2020 medlemssamfund är Finska musiketnologiska sällskapet (SES).

20.8.2020

Medlemssamfunden kan göra förslag via en webblankett innan höstmötet som ordnas som e-postmöte. Blanketten öppnades 12.8.

3.8.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2020 medlemssamfund är Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland (AHR).

1.7.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2020 medlemssamfund är Suomen väriyhdistys rf (SVY).

4.6.2020

VSD:s kontor, Vetenskapsbokhandelns butik, Vetenskapernas hus och Publikationslagret har kortare öppettider 1.6–31.8.

Pages