Arkiv

1.7.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2019 medlemssamfund är Finnish Bone Society ry (FBS).

19.6.2019

Vetenskapliga samfundens delegation ordnar en vetenskapsfototävling för nya, tidigare opublicerade vetenskapsfotografier. Se finalistbilderna och rösta fram publikens favorit.

4.6.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2019 medlemssamfund är Finska Historiska Samfundet.

2.5.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2019 medlemssamfund är Prologos rf.

4.4.2019

Syftet med initiativet är att stöda växelverkan mellan vetenskap och samhälle, beaktandet av flerspråkighet i bedömning, uppskattning och finansiering av forskning, samt att säkra de flerspråkig vetenskaplig kommunikation främjande nationella vetenskapstidskrifternas och -förlagens verksamhet.

4.4.2019

Läs de bästa bitarna av VSD:s händelser, pris och tjänster under år 2018. Verksamhetsberättelsen finns på nätsidan under Verksamhet -> Handlingar.

3.4.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils 2019 medlemssamfund är Finlands Forstvetenskapliga Samfund.

1.4.2019

Vetenskapliga samfundens delegations vårmöte hölls på måndagen 11.3.2019 i Vetenskapernas hus. Vid vårmötet godkändes årets 2018 bokslut och verksamhetsberättelse samt fem nya medlemssamfund.

1.3.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars 2019 medlemssamfund är Egyptologiska Sällskapet i Finland.

6.2.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris 2019 medlemssamfund är Sällskapet för samhällsvetenskaplig miljöforskning i Finland (YHYS).

Pages