Nya styrelsemedlemmar valdes vid VSD:s höstmöte

Nyheter   25.9.2023 13.30   Uppdaterad 26.9.2023 15.13

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två vetenskapsakademiers representanter för perioden 2024–2026.

VSD:s höstmöte ordnades 21.9.2023 i Vetenskapernas hus. På delegationens höstmöte behandlades stadgeenliga ärenden, alltså ordnades val av styrelsemedlemmar, behandlades förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2024 och valdes revisorer. I mötet deltog 48 medlemssamfunds mötesrepresentanter.

Följande personer valdes till VSD:s styrelse för perioden 2024–2026 (inom parentes personlig suppleant):

  • Emilia Palonen, 35 röster (Mika Helander), Valtiotieteellinen yhdistys - Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society
  • Outi Fingerroos, 27 röster (Tiina Seppä), Finska Litteratursällskapet, Finlands etnologförening Ethnos, Föreningen för finsk folklivsforskning, Antropologiska Sällskapet i Finland, Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Taina Saarinen, 23 röster (Ville Heilala), Progressiva vetenskapsförbundet, Föreningen för vetenskaps- och teknikstudier i Finland, Korkeakoulututkimuksen seura.

Följande kandidater fick också röster men blev inte invalda:

  • Juha Hakala, 16 röster (Sari Mäenpää), Finlands marinarkeologiska sällskap, Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland
  • Anu Puusa, 13 röster (Sami Karhu), sällskapet för ekonomiskt samarbete och kooperativ forskning Kooperatiivi.

Vid mötet bekräftades också Akademins för Tekniska Vetenskaper och Suomalainen Tiedeakatemias representanter till VSD:s styrelse. Till Akademins för Tekniska Vetenskaper representant valdes professor Minna Kellomäki (suppleant professor Heli Jantunen). Till Suomalainen Tiedeakatemias representant bekräftades professor Kimmo Kaski (suppleant professor Tuula Linna).

Mötesgäster sitter och lyssnar på två personer i en stor sal.
Bild: Anne Haapanen / VSD.

Höstmötet beslöt också om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för år 2024 till undervsinings- och kulturministeriet. I samband med budgeten beslöts att medlemsavgifterna hålls oförändrade. VSD:s årliga medlemsavgift är även i fortsättningen 37 cent/samfundets medlem, ändå minst 110 euro och högst 1400 euro/samfund. För de medlemssamfunden som inte har personmedlemmar är medlemsavgiften 250 euro.

Dessutom berättades vid mötet om utredningen mellan UKM, VSD och delegationerna som startade förra året och bearbetningen av VSD:s nya strategi, vilka påverkar VSD:s verksamhet i framtiden.