Arkiv

4.3.2024

VSD:s vårmöte ordnas i Vetenskapernas hus 26.3.2024. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden och diskuteras VSD:s nya strategi.

2.2.2024

De vid CoARAs generalförsamling valda medlemmarna har inlett sin verksamhetsperiod 15.12.2023.

15.1.2024

VSD är en huvudpartner i Temaåret för bildning. Under temaåret tas bildningen till nutiden och allas vardag.

8.1.2024

VSD ansluter sig som den första finländska organisationen till den europeiska OPERAS-forskningsinfrastrukturen för samhällsvetenskap och humaniora.

3.1.2024

I Vetenskapens natts (25.1.2024) största evenemang finns flera intressanta workshoppar med fritt inträde.

20.12.2023

Till VSD:s styrelses ordförande återvaldes Petri Karonen och till vice ordförande Emilia Palonen.

19.12.2023

VSD:s verksamhetsställen har avvikande öppettider kring jul och nyår.

19.12.2023

Besluten gäller understöd som sökts för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt idrottsvetenskapliga konferenser.

30.11.2023

Vermiläs treåriga period i styrelsen börjar i januari 2024.

Pages