Arkiv

15.5.2023

Vetenskapens natt firas nästa gång 25.1.2024. Programförslag till Vetenskapernas hus program tas emot fram till 5.9.2023.

18.4.2023

Den nya verksamhetsberättelsen innehåller information om hur VSD verkat för vetenskapen år 2022.

12.4.2023

Elina Maaniitty berättar hur tvärvetenskaplighet, hälsa och respekt beskriver Finlands Medicinhistoriska Sällskaps verksamhet.

23.3.2023

Till delegationen hör nu 299 medlemmar, av vilka 295 är vetenskapliga samfund och fyra vetenskapsakademier.

22.2.2023

VSD:s vårmöte hålls i Vetenskapernas hus 21.3.2022 från kl. 15.00. Efter mötet ordnas en mottagning för inbjudna gäster.

15.2.2023

Öppenhet, tillgänglighet och ansvarsfullhet styr vetenskapskommunikationen vid Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland. Salla Karjalainen berättar vad det betyder i praktiken.

2.1.2023

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) ber om förslag till mottagare av årets 2023 VSD:s vetenskapspris. Ge ditt förslag till mottagare av priset 1.1–31.1.2023.

12.12.2022

Hur har det vetenskapliga arbetets villkor och praktiker sett ut i olika skeden av Finlands historia? En insamling av finländska forskares minnen och erfarenheter inleder nytt projekt om vetenskapshistoria i Finland från 1917 till idag.

12.12.2022

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlands akademisekreterare Åsa Lindberg berättar i VSD:s medlemssamfundspresentation hur debatt, utbildning och forskning har styrt STViF:s verksamhet under de första hundra åren.

Pages