Snart möjligt att föreslå medlemmar till VSD:s styrelseperiod 2024–2026

Nyheter   1.8.2023 8.45   Uppdaterad 14.8.2023 9.58

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) medlemssamfund kan ge förslag till nya styrelsemedlemmar och suppleanter redan på förhand innan höstmötet. Förslagen görs via en webblankett som är öppen på VSD:s webbsidor 11.8–14.9.2023.

En vit pil målad i marken och fötter på väg i pilens riktning.
Bild: Gaelle Marcel / Unsplash.

I VSD:s styrelse frigörs tre platser för perioden 2024–2026. VSD:s medlemssamfund kan föreslå nya medlemmar till styrelsen innan höstmötet. En personlig suppleant för varje kandidat ska också utses. Förslagen görs via en webblankett som öppnas på VSD:s webbsida fredagen 11.8.2023 kl. 08.00 och stängs torsdagen 14.9.2023 kl. 16.00. Samfundet bakom förslaget ska delta i höstmötet i Vetenskapernas hus torsdagen 21.9.2023 för att bekräfta kandidaturen.

Kandidater kan enligt föreningslagen också föreslås på plats på mötet. Vi önskar att så många som möjligt ger sitt medlemsförslag på förhand via webblanketten.

Mer information om kandidatnomineringen och om att göra förslag ges i augusti på VSD:s webbsidor och i medlemsbrevet till medlemssamfunden. Mer information ger verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi).