Arkiv

10.8.2021

Om coronaläget tillåter ordnas mötet i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Aalto-universitetet Tölö.

10.8.2021

VSD:s höstmöte hålls 22.9.2021 kl. 15.00. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar via en webblankett.

2.8.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2021 medlemssamfund är Patristiska samfundet i Finland rf.

1.7.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2021 medlemssamfund är Föreningen för fredsforskning i Finland.

24.6.2021

VSD:s medlemssamfund kan lämna sina förslag före höstmötet via en webblankett. Blanketten är öppen 11.8‒15.9.2021.

2.6.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis 2021 medlemssamfund är Societas pro Fauna et Flora Fennica.

1.6.2021

VSD:s växel, Vetenskapsbokhandelns butik och Publikationslagret har förkortade öppettider 1.6–31.8. Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler i Tölö är öppna endast med förhandsbokning.

3.5.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs 2021 medlemssamfund är Finska Sällskapet för Markvetenskap.

23.4.2021

Vetenskapens natt firas på torsdagen 20.1.2022. Programförslag till Vetenskapernas hus Vetenskapens natt tas emot fram till 7.9.2021.

1.4.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils 2021 medlemssamfund är Föreningen för arbetslivsforskning.

Pages