Arkiv

22.2.2022

Temaåret har gjort den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare och intensifierat samarbetet mellan aktörer inom området.

7.2.2022

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Priset delas årligen ut av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och VSD.

1.2.2022

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier.

30.12.2021

Vetenskapliga samfundens delegations presentationer av sina medlemssamfund är på paus tills vidare. Före presentationskonceptets förnyelse finns det 63 presentationer att läsa.

9.12.2021

Vetenskapsbokhandeln har förmedlat de vetenskapliga samfundens i Finland publikationer i redan 34 år. Den förnyade nätbutiken öppnades 23.11.2021.

29.11.2021

VSD:s verksamhetsställen har ändrade öppettider kring jul och nyår.

1.11.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Novembers 2021 medlemssamfund är Astronomiska föreningen Ursa.

13.10.2021

Ansökningstiden pågår som bäst och understödsbesluten görs i februari 2022.

30.9.2021

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2021 medlemssamfund är Finska Läkarföreningen Duodecim.

23.9.2021

Vid Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) höstmöte valdes fyra nya styrelsemedlemmar och bekräftades en medlem för perioden 2022–2024.

Pages