Arkiv

25.10.2019

Professor Mikael Fogelholm belönades för sitt akademiska arbete genom vilket han främjat anordnandet av internationella vetenskapskongresser i Finland. Pristagaren valdes av VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen.

10.10.2019

Directory of Open Access Journals (DOAJ) och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) har startat ett pilotprojekt, vars mål är att befrämja registreringen av referentgranskade open access-tidskrifter som utges i Finland i DOAJ-databasen.

2.10.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2019 medlemssamfund är Finländska Föreningen för Stadsforskning.

26.9.2019

På Vetenskapliga samfundens delegations höstmöte 23.9.2019 behandlades stadgeenliga ärenden: val av styrelsemedlemmar, verksamhets- och ekonomiplanen för år 2020 och val av revisorer.

24.9.2019

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) Kordelins vetenskapspris utdelades 23.9 på VSD:s 120-års jubileumsmottagning i Vetenskapernas hus.

6.9.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2019 medlemssamfund är Sällskapet för framtidsstudier.

4.9.2019

VSD fick sin början av nio vetenskapliga samfund år 1899. Nu, 120 år senare, vill vi genom kampanjen Varför vetenskapligt samfund? lyfta fram de vetenskapliga samfundens betydelse för samhället och samfundens medlemmar.

14.8.2019

Ett centralt syfte med förnyelsen är att öka igenkännbarheten av arbete som görs på VSD som just delegationens verksamhet.

14.8.2019

VSD:s höstmöte hålls måndagen den 23.9.2019 på Vetenskapernas hus. Innan höstmötet kan medlemssamfunden föreslå kandidater till styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter via en webblankett öppen till 16.9.2019.

5.8.2019

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2019 medlemssamfund är Donnerska institutet.

Pages