Ansökan om understöd för vetenskaplig publikations- och internationell verksamhet 1-30.9.2023

Nyheter   1.9.2023 7.30   Uppdaterad 1.9.2023 7.39

Under september kan de vetenskapliga samfunden ansöka om understöd för samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet för år 2024. VSD delar ut statsunderstöd som fås från undervisnings- och kulturministeriet.

Stödet är bundet till avkastningen från Veikkaus spelverksamhet och beviljas för ett år i taget. VSD:s styrelse fattar beslut om understöden i februari 2024.

Ansökningsblanketten öppnas 1.9 och är öppen fram till 30.9.2023 kl. 23.59. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningsblanketten och anvisningar finns på VSD:s understödssidor.

Samfund som ansöker om understöd för första gången ska registrera sig i ansökningstjänsten. Om ett samfund som registrerat sig tidigare har glömt sitt lösenord, kan lösenordet återställas på tjänstens inloggningssida.