Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelse 2022 är publicerad

Nyheter   18.4.2023 16.55   Uppdaterad 23.5.2023 12.24

Verksamhetsberättelsens lila pärmbild.

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) nya verksamhetsberättelse innehåller information om hur VSD har verkat för vetenskapen år 2022.

Utöver VSD:s verksamhet finns även korta avsnitt om Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen, som verkar självständigt i VSD:s anslutning, i slutet av verksamhetsberättelsen.

År 2022 var VSD:s höjdpunkt flytten till Vetenskapernas hus i Kronohagen, vars renovering blev färdig. Också de seminarier och möten som de vetenskapliga samfunden ordnar återvände till stor del till Vetenskapernas hus, var de har ordnats redan från och med 1990-talet.

I verksamhetsberättelsen behandlas vidare bland annat hurdana tjänster VSD erbjuder de vetenskapliga samfunden som är dess medlemmar, och hur delegationen arbetar för att öka vetenskapens kändhet i samhället. Med är kortfattat information om VSD:s medlemskår, personal, organisation och ekonomi.

Läs hela PDF icon verksamhetsberättelsen för år 2022 på finska här (PDF).

Tidigare verksamhetsberättelser kan läsas på VSD:s webbsida. Alla verksamhetsberättelser är på finska.