Årets vetenskapsbok 2021-prisets finalister är valda

Årets vetenskapsbok   7.2.2022 15.18

Som Årets vetenskapsbok belönas en år 2021 utgiven förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Priset delas årligen ut av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD).

I årets 2021 prisjury sitter professor Minna Kellomäki, universitetslektor Mirkka Lappalainen och professor emeritus Jan Sundberg. Som sekreterare för juryn fungerar VSD:s kommunikationschef Ilari Hetemäki.

Den oberoende juryn bekantade sig med böcker som utkommit år 2021 utifrån förläggarnas kataloger och inskickade förslag. Juryn läste femtiofem vetenskapsböcker av vilka nio verk valdes till finalen.

Enligt juryn kan en vetenskapsbok glänsa på många olika sätt men en bra vetenskapsbok måste vara utmärkt skriven och strukturerad. De bästa vetenskapsböckerna överraskar genom att mångsidigt behandla ämnet. Juryn tror att verken som valts till final inspirerar nya människor att läsa vetenskapsböcker.

Prissumman är 25 000 euro. Priset är ett av de mest betydelsefulla finländska litteraturpriserna och bekostas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med användningsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in.

Vinnaren offentliggörs 17.3.2022.

Årets vetenskapsbok 2021 finalister

Synnöve Carlson och Riitta Hari (red.): Aivoaakkoset. Aalto Arts Books

Ville Jalovaara: Piispa Wallinmaan surma. SKS Kirjat

Alpo Juntunen: Paasikivi. Geopoliitikko ja Suomen kohtalon vuodet. Otava

Kalle Kananoja: Ihmelääkärit Suomessa 1850–1950. SKS Kirjat

Petri Keto-Tokoi och Juha Siitonen: Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit. Gaudeamus

Antti Kujala: Voudintileistä veroparatiiseihin. Atena

Heikki Oja: Einsteinin perintö. Mitä Albert Einstein ennusti oikein – ja mitä väärin. Ursa

Serafim Seppälä: Antiikista Bysanttiin. Aatehistoriallisia murroksia. Gaudeamus

Miikka Tamminen: Keskiajan hirviöt. Gaudeamus

Mera information ger juryns sekreterare Ilari Hetemäki: tfn 050 363 4416, e-post: ilari.hetemaki(at)tsv.fi

Finalistböckernas pärmar.