Vetenskapsbokhandeln jobbar för de vetenskapliga samfunden – den nya nätbutiken betjänar ännu bättre än tidigare

Nyheter   9.12.2021 14.39

Vetenskapsbokhandeln har förmedlat de vetenskapliga samfundens i Finland publikationer i redan 34 år. Vetenskapsbokhandeln är också Finlands mest omfattande bokhandel för vetenskaps- och facklitteratur vars nätbutik betjänar inhemska och internationella kunder. Den förnyade nätbutiken öppnades 23.11.2021.

Vetenskapsbokhandeln öppnade sina dörrar för första gången 18.11.1987 på Kyrkogatan 14 i tidigare Helsingfors universitets träslöjdverkstads utrymmen. Vetenskapsbokhandeln grundades för att sköta försäljningen och marknadsföringen av Vetenskapliga samfundens delegations medlemssamfunds böcker. Butikens grundare var Jan Rydman som jobbade som VSD:s informationschef fram till år 2007.

Innan Vetenskapsbokhandelns dörrar öppnades såldes publikationerna i VSD:s publikationslager på Fredsgatan 15. Försäljningstiden var då mycket begränsad, bara några timmar om dagen. Med den nya butiken började även en större grupp kunder hitta till Vetenskapsbokhandeln.

Vetenskapsbokhandeln är mera än bara en stenfotsaffär

Vetenskapsbokhandeln är en av Vetenskapliga samfundens delegations tjänster för sina medlemssamfund. Vetenskapsbokhandeln strävar efter att stödja och främja de vetenskapliga samfundens verksamhet genom marknadsföring och försäljning av verk. Största delen (85 %) av Vetenskapsbokhandelns försäljningsintäkter går direkt till samfunden.

För närvarande finns 167 samfunds publikationer i Vetenskapsbokhandelns sortiment. Årligen kommer cirka 250 nya boktitlar och lösnummer av tiotals tidskrifter till försäljning i Vetenskapsbokhandeln. För närvarande finns det sammanlagt 8 542 titlar, så urvalet är stort och unikt. Bland produkterna finns såväl för vetenskapssamfundet tilltänkta publikationer som för den stora allmänheten ämnade populärvetenskapliga böcker, biografier och guider.

Idag betjänar Vetenskapsbokhandeln utöver i stenfotsaffären och nätbutiken också vid flera försäljningsevenemang under året, såsom vetenskapsevenemang och bokmässor.

Tiedekirjan myymälän katukuva, ikkunoissa näytillä paljon kirjoja telineissä, edustalla pyörä parkissa.
Vetenskapsbokhandelns butik på Snellmansgatan 13 i Helsingfors. Bild: Jari Loisa.

Den förnyade nätbutiken betjänar kunderna bättre

Vetenskapsbokhandeln fick en egen webbplats och nätbutik i oktober år 2003. Nätbutiken förnyades första gången på våren 2015, efter vilket beställningarna från utlandet växte. Ännu idag säljs en betydande del av böckerna till utlandet, både direkt till kunderna och till bokhandlar.

Trots att coronapandemin stängde Vetenskapsbokhandelns butik på våren 2020 och mängden besökare i butiken var mindre har Vetenskapsbokhandelns försäljning hållits på god nivå på grund av den ökade nätbutiksförsäljningen. Eftersom försäljningen via nätbutiken har ökat betydligt och nya produkter kontinuerligt kommit till försäljning var nätbutiken i behov av att förnyas.

Vetenskapsbokhandelns nya nätbutik öppnades 23.11.2021 efter en lång förnyelseprocess. Många av förnyelserna syns inte utåt men det har strävats efter att förbättra kundupplevelsen och användbarheten på flera olika sätt.

Dessutom har olika användare tagits i beaktande i nätbutikens funktioner och visuella profil, och sajten är byggd så tillgänglig som möjligt. I samband med de tekniska förnyelserna och den nya visuella profilen utvecklades i nätbutiken även möjligheten att utnyttja samfundens medlemsrabatter. Kampanjerna har fått en synligare roll och sajtens sökfunktion har förnyats.

Kunderna kan också i fortsättningen beställa sina nätbutiksköp med postleverans eller hämta dem från butiken. En ny möjlighet är nu uthämtningsstället i Helsingfors Östra centrum (Iiris-centrets reception). Alla är välkomna att titta in i butiken på Snellmansgatan i Helsingfors eller göra fynd hos Vetenskapsbokhandeln vid olika evenemang.