Arkiv

6.3.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars medlemssamfund är Finska Juristföreningen.

1.3.2018

VSDs vårmöte hålls på måndagen 12.3.2018 med början kl. 15.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Utöver Årets vetenskapsbok 2017-priset utdelas för första gången VSDs egna vetenskapspris ur Alfred Kordelins stiftelses fond.

12.2.2018

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Prisutdelning sker på Vetenskapernas hus 12.3.2018.

8.2.2018

Direktör för Institutet för de inhemska språken, professor Ulla-Maija Forsberg valdes till Vetenskapliga samfundens delegations styrelses nya ordförande. Forsberg börjar sin period 1.3.2018.

5.2.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris medlemssamfund är Finlands idrottshistoriska förening.

29.1.2018

På torsdagen 18.1.2018 firades Vetenskapens natt i Helsingfors. Den till tretton evenemangsställen utbredda natten erbjöd vetenskap och intressanta möten.

2.1.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris medlemssamfund är Socialmedicinska föreningen rf.

1.12.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers medlemssamfund är Finska Orientsällskapet.

16.11.2017

Vetenskapsbokhandeln grundades år 1987 för att tjäna spridningen av vetenskaplig kunskap. Butiken flyttade år 2014 till en ljusare och mer öppen lokal på Snellmansgatan 13, bevarande sin position som Kronohagens kvartersbutik.

27.10.2017

Programmet för Vetenskapens natt finns på nätsidan www.tieteidenyo.fi. Evenemanget som den 18 januari breder ut sig till Kronohagen i Helsingfors bjuder på vetenskap i mången form.

Pages