Priset Årets vetenskapsbok till verket Puiden asukkaat

Årets vetenskapsbok   18.3.2022 15.07

Priset Årets vetenskapsbok har beviljats till Petri Keto-Tokois och Juha Siitonens verk Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus 2021). Priset på 25 000 euro beviljas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation. Förbundet bekostar priset med ersättningar för användning av vetenskapliga publikationer som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in.

Syftet med priset Årets vetenskapsbok är att lyfta fram förtjänstfull inhemsk litteratur som grundar sig på vetenskaplig forskning. Med priset vill forskare uppmuntras att publicera högklassiga vetenskapsverk på finska eller svenska. I prisets urvalsgrunder betonades i år naturens mångfald.

Det inom skogsbruket godtagna ekonomiska nyttotänkandet har styrt både skogsfackmännens och även mer allmänt finländarnas sätt att tänka på träd som skogstillgångar, kubik, biomassor och kollager. Som motvikt till nyttotänkandet är det viktigt att bevara och skydda arter som är värdefulla för naturens mångfald. Keto-Tokois och Siitonens verk Puiden asukkaat är ett ingående informationspaket om den finska skogens och naturens ekologiska processer och naturens mångfald.

Bokens pärm. Trädstam med två insekter på.

Prisjuryn satte sig in i 55 år 2021 utkomna vetenskapliga verk. Hopen bestod av monografier, redigerade artikelsamlingar, samlande översikter och populariseringar av tidigare forskning. Till finalen gick nio böcker med mångsidiga, människonära och intressanta ämnen, av vilka merparten representerade historia.

Kriterier för Årets vetenskapsbok är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter. Vetenskapsboken måste grunda sig på forskning och i bästa fall förmedlas även en bra vetenskaplig syntes i verket. Förbundet för vetenskapspublicering i Finland delar ut priset årligen tillsammans med Vetenskapliga samfundens delegation. Förbundet bekostar priset med ersättningar för användning av vetenskapliga publikationer som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in. Priset har delats ut sedan år 1989. Prissumman är 25 000 euro.

I juryn år 2021 satt professor Minna Kellomäki, universitetslektor Mirkka Lappalainen och professor emeritus Jan Sundberg. Som sekreterare för juryn som är självständig i sina beslut fungerade VSD:s kommunikationschef Ilari Hetemäki.

Fyra personer ler mot kameran. En håller en bok i handen.

Årets vetenskapsbok-priset utdelades i Aalto-universitetet Tölö. Tillställningen leddes av Miljökunskapsforumets koordinator Kaisa Välimäki (till vänster). Årets vetenskapsbok-juryns medlem professor Minna Kellomäki (andra från vänster) utdelade priset tillsammans med juryns sekreterare Ilari Hetemäki (till höger). Det vinnande verkets andra författare Petri Keto-Tokoi tog emot priset. Bild: Anne Haapanen.

Juryns motiveringar

Det är dags att se träden för skogen!

Det finns 25 naturliga trädslag i Finland. Petri Keto-Tokois och Juha Siitonens bok Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit är en stilig bok som samlar fakta om träden och deras olika naturliga följeslagare i Finland. Den gör en utmärkt syntes av dem. Ett övergripande verk om arter som är följeslagare till Finlands träd har inte tidigare publicerats. Boken är ett unikt och ingående informationspaket om den finska skogen och naturen. Den berättar om ekologiska processer och naturens mångfald. I boken uppmuntras läsaren att utforska närnaturen och att uppskatta varje gran och stubbe samt svamp och insekt.

En öppen bok med text och en bild på lövträd och en annan bild på en insekt.

Bild: Anne Haapanen.

Arter som är beroende av gamla levande träd, döda träd och ekonomiskt mindervärdiga trädslag har gått kraftigt tillbaka och blivit hotade. I Finland är cirka 5 000 arter, en femtedel av alla skogsarter, beroende av döda träd. I boken presenteras arter av följeslagare som är specialiserade på ett visst trädslag eller trädsläkte.

Allmänt taget är bokens budskap naturuppskattande, positiv och uppmuntrande. Skrämmande nyheter om förlusten av naturens mångfald och försvinnande livsmiljöer gör verket aktuellt. Illustreringen är vacker och boken är gjord med omsorg.

Petri Keto-Tokoi är agronomie- och forstmagister, forstmästare och lektor i skogsekologi vid Tammerfors yrkeshögskola. Juha Siitonen är agronomie- och forstmagister, forstmästare och forskare vid Naturresursinstitutet.

Mer information: VSD:s kommunikationschef Ilari Hetemäki, ilari.hetemaki(at)tsv.fi, tfn (09) 228 69 227.