VSD:s vårmöte ordnas som distansmöte 17.3.2022

Nyheter   1.3.2022 9.33

Årets 2022 vårmöte ordnas som ett distansmöte torsdag 17.3.2022 med start kl. 15.00. Vid mötet behandlas årets 2021 bokslut och beslutas om nya medlemmar.

På grund av det osäkra coronaläget ordnas VSD:s vårmöte som ett distansmöte. Möteskallelse, fullmaktsblankett och annat mötesmaterial skickas till den kontaktperson som medlemssamfundet angett per e-post senast onsdag 2.3.2022. Länken till Zoom-mötet skickas tillsammans med mötesmaterialet, så kontaktpersonen ska se till att den befullmäktigade får materialet.

Fullmakten ska returneras per e-post senast 14.3.2022

Deltagande i mötet förutsätter förhandsanmälan och att fullmakten skickas in i förväg till VSD. Medlemssamfundet väljer en mötesrepresentant, fyller i och undertecknar fullmakten och skickar den per e-post till adressen tsv(at)tsv.fi senast måndag 14.3.2022.

Att befullmäktiga ett ombud i undantagstillstånd

Medlemssamfundet kan undantagsvis bemyndiga ett annat samfunds mötesrepresentant till sitt ombud, ifall samfundet av någon orsak inte kan delta i mötet. Det befullmäktigande samfundet ska meddela om användningen av ombud samt skicka ombudets fullmakt per e-post till ovannämnda adress senast 14.3.2022. Samma ombud kan företräda högst en tiondel av det sammanlagda antalet mötesrepresentanter.

Mer information om mötesarrangemangen fås av VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen, e-post: sähköposti: lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, telefon: 09 228 69 222.