Ansökan om understöd för internationella vetenskapliga och idrottsvetenskapliga konferenser börjar 1.2.2022

Nyheter   1.2.2022 11.00   Uppdaterad 1.3.2022 9.19

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–28.2.2022. Besluten görs i maj 2022.

VSD förmedlar statsunderstödet som fås från undervisnings- och kulturministeriet för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier. Stödet kan beviljas för tre år. Prioriterade är de internationella vetenskapliga organisationernas återkommande konferenser som finländarna i sin egen tur anordnar i Finland. Understöd beviljas endast för evenemang som ordnas i Finland. Understöd kan på vissa villkor beviljas för utländska huvudtalares resekostnader samt kommunikation, lokal- och sekretariatskostnader. Stödet är bundet till Veikkaus spelverksamhets avkastning. Nästa ansökningstid är 1-31.10.2022 och besluten görs i februari 2023.

Du kan läsa mer om understöden och bekanta dig med ansökningsanvisningarna på VSD:s webbsidor. Understöden kan sökas elektroniskt via ansökningsblanketten på VSD:s webbsidor. Gå till ansökningsblanketten för konferensunderstöd eller ansökningsblanketten för idrottssektorns understöd.