Arkiv

VSDs vårmöte 21.3.2017

Vårmötet hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus. På föredragslistan stadgeenliga ärenden och remissdebatt om medlemsavgiftsgrunderna.

Pages