Beslut från VSD:s vårmöte 2021

Nyheter   24.3.2021 8.53

Vid VSD:s vårmöte 15.3.2021 godkändes årets 2020 bokslut och verksamhetsberättelse samt tre nya samfund till medlemmar av delegationen.

Till nya medlemmar av delegationen godkändes Sällskapet för studier i politisk ekonomi, Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura och Suomen Varhaiskasvatus ry. Totalt inkom sex ansökningar.

Mötet godkände årets 2020 bokslut och verksamhetsberättelse Dessutom behandlade mötet granskningen av budgeten för år 2021. Vid mötet berättades även om utredningsgruppens, ledd av Erkki Liikanen, rapport (på finska) om konsekvenserna av minskande penningspelsintäkter, det nationella projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och propositionen om stipendier för facklitteratur som utdelas som statsunderstöd, som föreslås att överföras till VSD och TJNK för beslut.

I mötet deltog sammanlagt 57 medlemssamfund.

Verksamhetsberättelsen publiceras under våren på webbsidorna.