Arkiv

VSDs vårmöte 21.3.2017

Vårmötet hålls tisdagen 21.3.2017 kl. 13.00 i Vetenskapernas hus. På föredragslistan stadgeenliga ärenden och remissdebatt om medlemsavgiftsgrunderna.

Månadens medlemssamfund är Historiska föreningen i Åbo

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers medlemssamfund är Historiska föreningen i Åbo, som i över 90 år har främjat historieforskning samt förenat historieforskare och historieintresserade.

Årets vetenskapsbok -kandidater 2016

Prisjuryn för Årets vetenskapsbok har valt ut tio verk som tävlar om Årets vetenskapsbok 2016 -priset. Priset delas ut på Vetenskapsdagarna 11.1.2017.

Fortsatt förtroende för vetenskapen

Resultaten av den nya Vetenskapsbarometern visar att förtroende finns för vetenskapen och att den intresserar allmänheten. Nedskärningarna i utbildningen får en ganska entydig dom i enkätundersökningen.

Pages