Priset Årets vetenskapsbok till verket Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus

Nyheter   16.3.2021 14.26   Uppdaterad 16.3.2021 14.57

Priset Årets vetenskapsbok på 25 000 euro som Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Vetenskapliga samfundens delegation delar ut har beviljats till verket Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Verket har redigerats av professor Esa Väliverronen och forskare Kai Ekholm. Den kom ut på förlaget Vastapaino.

Priset Årets vetenskapsbok beviljas för en förtjänstfull finländsk vetenskapsbok. Med priset stöds och lyfts fram förtjänstfull finsk- eller svenskspråkig vetenskaplig forskningslitteratur. I urvalsgrunderna betonades i år vetenskapens och forskarnas möjligheter att hjälpa världen att lösa problemen som skakar den. I sitt val av vinnaren fäste juryn uppmärksamhet vid verkets Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus förmåga att förmedla information till allmänheten om vetenskapens frihet och forskarnas yttrandefrihet samt mångahanda strävanden att begränsa dem.

Den oberoende juryn valde det vinnande verket bland sextiofem inhemska vetenskapsböcker som utkom förra året. Bland dem fanns monografier, redigerade artikelsamlingar, samlande översikter och populariseringar av tidigare forskning. Enligt juryn är den av professor Esa Väliverronen och facklitterär författare, forskare Kai Ekholm redigerade artikelsamlingen ett aktuellt inlägg om teman som är betydelsefulla för alla medborgare.

– Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus är ett populärt skrivet verk, som vi tror att når läsare också utanför forskning och akademisk undervisning. Dess meddelande åt både politiska beslutsfattare och medborgare är klart: genom att försvara vetenskapens och forskarnas frihet försvaras även det gemensamma goda samt kunskapsbaserad beslutsfattning från censur, styrning, hatretorik och nedtystning, motiverar juryn.

Kriterier för det årligen utdelade priset Årets vetenskapsbok är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter. Vetenskapsboken måste grunda sig på forskning, och i bästa fall förmedlas även en bra vetenskaplig syntes i verket. Årets vetenskapsbok-priset är 25 000 euro. Den bekostas av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med användningsersättningar som upphovsrättsorganisationen Kopiosto samlar in. Årets 2020 vinnare valdes av docent Oula Silvennoinen, docent Tommi Tenkanen och professor Soile Veijola. Som sekreterare för juryn fungerade Vetenskapliga samfundens delegations publikationschef Sami Syrjämäki.

Bokens pärm.

Juryns motiveringar

Den av Esa Väliverronen och Kai Ekholm redigerade artikelsamlingen Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus (Vastapaino 2020) är ett aktuellt inlägg om ett ämne som i sista hand berör alla medborgare: vetenskapens frihet och forskarens yttrandefrihet samt mångahanda strävanden att begränsa dem.

Vetenskaplig forskning är vårt bästa sätt att dra slutsatser om vad som är sant och en gemensamt delad verklighet. Dess centrala princip och verksamhetens förutsättning är vetenskapsutövarnas och forskningsinstitutens oavhängighet. Genom att inskränka forskningens frihet försämrar mänskligheten sina möjligheter att fungera i en alltmer komplicerad värld, i vilken inte bara problemen utan även lösningarna är gemensamma.

Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus är ett mångsidigt och utmärkt strukturerat och redigerat verk om forskningens villkor och nutida utmaningar. Bokens kapitel har skrivits av 17 forskare från olika vetenskapsområden: från naturvetenskaper och samhällsvetenskaper till humanistisk och teknologisk forskning.

I verkets kapitel granskas utöver vetenskapens frihet och genomslag bland annat vetenskapens marknader, strukturella och personliga hot som äventyrar forskarnas yttrandefrihet, vetenskapens roll i politiskt beslutsfattande samt politisk och ekonomisk styrning som försvagar forskningsinstitutens oberoende.

Boken är populärt skriven och når förhoppningsvis läsare även utanför forskning och akademisk undervisning. Meddelandet till både politiska beslutfattare och medborgare är klart. Genom att försvara vetenskapens och forskarnas frihet försvaras även det gemensamma goda och kunskapsbaserat beslutsfattande från censur och styrning samt hatretorik och nedtystning.

Kai Ekholm och Esa Väliverronen ler mot kameran.Kai Ekholm (t.v.) och Esa Väliverronen mottog Årets vetenskapsbok-priset 15.3.2021 i Vetenskapernas hus. Bild: Mandi Vermilä.

Esa Väliverronen är professor i kommunikation vid Helsingfors universitet. Han har undersökt särskilt vetenskapens offentlighet och förändringar i expertis. Kai Ekholm är filosofie doktor, facklitterär författare och forskare. Han har verkat som Nationalbibliotekets överbibliotekarie.

Mer information:

Sami Syrjämäki
Publikationschef
Vetenskapliga samfundens delegation
(09) 228 69 229 | sami.syrjamaki@tsv.fi