Vetenskapliga samfundens delegations vetenskapspris till Hangö fågelstation

Nyheter   16.3.2021 15.01   Uppdaterad 16.3.2021 15.10

Vetenskapliga samfundens delegations (VSD) vetenskapspris på 10 000 euro har beviljats åt Hangö fågelstation som Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf upprätthåller. Med priset som delas ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond uppmärksammas ett samfund eller en person för förtjänstfull vetenskaplig verksamhet.

Hangö fågelstation. En röd stuga.
Hangö fågelstations byggnad. Bild: Jonne von Hertzen.

VSD:s vetenskapspris beviljas till ett samfund eller en person som med sin verksamhet har visat särskild förtjänstfullhet i ordnande av vetenskapsevenemang, främjande av öppen publicering, vetenskapskommunikation eller synliggörande av de vetenskapliga samfundens verksamhet. Hangö fågelstation, som Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf upprätthåller, belönades för förtjänstfullt arbete som producent av medborgarkunskap, utdelare av forskningsbaserad kunskap, överlåtare av kunnande samt aktiverare för barn, unga och medborgare.

Priset delas ut vartannat år. Prisförslagen bereds av fondens kommitté med representanter från Vetenskapliga samfundens delegation och Alfred Kordelins stiftelse. Alfred Kordelins stiftelses styrelse beslöt pristagaren den 4 mars 2021.

Producent av medborgarkunskap och främjare av öppen vetenskap

På Hangö fågelstation som Tringa upprätthåller på Uddskatan i Hangö, den sydligaste punkten på Finlands fastland, har frivilliga redan i över 40 år undersökt och följt fåglarnas flyttning. Som resultat av uppföljningen har samlats en unik vetenskaplig observationsserie, som har nyttjats i flera vetenskapliga publikationer, doktorsavhandlingar, lärdomsprov och skyddsarbete för hotade arter. Stationens observationsmaterial kan fritt användas av alla forskare och fågelskådare. Materialet är samlat i flyttfågelportalen Haahka, i vilken fåglarnas flyttning och förekomst kan granskas med hjälp av grafer, texter och bilder på tre språk.

Utöver traditionell ornitologi har stationen de senaste åren satsat på medborgarvetenskap genom att utbilda nya observatörer och berätta om observation för besökargrupper. Ett av de viktigaste delområdena i föreningens verksamhet är ungdomsverksamheten och i synnerhet utflykterna till Hangö fågelstation, som redan under flera årtionden varit en viktig språngbräda för unga fågelskådare in i den vetenskapliga fågelobservationens värld och insamlingen av naturvetenskapligt forskningsmaterial. Hangö fågelstation meddelar också regelbundet om aktuella flyttningsfenomen i sociala media.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf är fågelskådarnas förening i Nyland. Föreningen är grundad 1974 och har över 3000 medlemmar. Tringas syfte är att främja och utveckla fågelskådning, fågel- och naturskydd samt fungera som en förenande länk mellan fågelskådare och forskare inom sitt område. Föreningen utger tidskriften Tringa.

Aleksi Mikola och Jari Laitasalo ler mot kameran.Tringa rf:s ordförande (t.v.) Aleksi Mikola och Hangö fågelstations stationsvärd Jari Laitasalo mottog VSD:s vetenskapspris 15.3.2021 i Vetenskapernas hus.

Alfred Kordelins stiftelse är en privat allmännyttig stipendiestiftelse som stöder vetenskap och kultur med ca fem miljoner euro årligen. Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond är en av sexton av Kordelins stiftelses särskilda fonder.

Mer information:

Kati Ruuth-Chappuis
Ombud för VSD:s fond
Administrativ assistent
Vetenskapliga samfundens delegation
kati.ruuth-chappuis@tsv.fi (09) 2286 9225

Erik Båsk
verkställande direktör
Alfred Kordelins stiftelse
erik.bask@kordelin.fi 040 825 8071