Avustukset

Tieteellisten seurain valtuuskunta jakaa valtionavustuksia

  • tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan
  • kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen
  • liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen.

Kunkin avustusmuodon tarkemmat kuvaukset, hakuajat ja -ohjeet sekä linkit hakulomakkeisiin löytyvät napauttamalla sivun alareunassa olevia kuvakkeita. Haku tapahtuu sähköisesti ja se edellyttää rekisteröitymistä. HUOM! Syksystä 2018 alkaen käytössä on uusi hakujärjestelmä, johon vanhat hakutunnukset eivät käy. Hakijan tulee siis rekisteröityä uuteen hakupalveluun. Tietokanta avautuu hakuajan alkaessa ja sulkeutuu hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59. Teknistä tukea ja hakuneuvontaa saa vain arkipäivinä klo 9-16 välisenä aikana.

Avustushakemusten käsittely

Hakuajan päättymisen jälkeen esittelijät käsittelevät hakemukset ja laativat alustavan päätösesityksen valtuuskunnan avustusjaostolle. Jaosto tekee päätösesityksen valtuuskunnan hallitukselle, joka päättää myönnettävistä avustuksista. Päätöksistä ei voi valittaa. Valmistelu- ja päätösprosessissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä voi ottaa yhteyttä valtuuskunnan toiminnanjohtajaan.

Avustussopimukset

Uudessa hakujärjestelmässä avustussopimukset allekirjoitetaan sähköisesti.

Myönnetyn avustuksen käyttö

Määrärahojen käyttöä määrittelevät valtionavustuksia koskevat säädökset. Avustus tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Lisäksi ko. säädökset, opetus- ja kulttuuriministeriö ja tilintarkastus edellyttävät, että valtuuskunta valvoo avustusten käyttöä ja saa sitä varten avustusten saajilta riittävät ja asianmukaiset tiedot. Mikäli tiliselvityksestä tai muulla tavoin ilmenee, että avustusta ei ole käytetty päätöksen mukaisesti, osittain tai ollenkaan sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee jäljellä oleva avustus palauttaa.

Myönnetyn avustuksen käyttötarkoituksen ja – ajan muutos

Konferenssiavustuksen käyttötarkoitusta tai käyttöaikaa voidaan muuttaa erityisestä syystä. Muutosta tulee hakea kirjallisesti ennen avustuksen käyttöajan päättymistä, mieluummin välittömästi, kun käyttöön vaikuttava muutos on havaittu. Muutosanomusta ei voida hyväksyä käyttöajan päättymisen tai tiliselvityksen toimittamisen jälkeen. Julkaisuavustuksen käyttöajan pidennystä voi hakea toiminnanjohtajalta 31.10 mennessä, jos avustusta saaneiden julkaisujen valmistuminen painavista syistä viivästyy.

 

AJANKOHTAISTA AVUSTUKSISTA

PDF iconTietoa konferenssiavustuksista

Päivitetty 24.9.2018 13.06