Arkiv

1.10.2020

Ansökningstiden för statsunderstöd för ordnandet av internationella konferenser och nationella seminarier samt internationella konferenser och möten inom idrottssektorn är 1–31.10.2020.

1.10.2020

Vid VSD:s höstmöte valdes tre nya styrelsemedlemmar och bekräftades två medlemmar för perioden 2021–2023.

1.10.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Oktobers 2020 medlemssamfund är Föreningen för pedagogik- och utbildningshistoria i Finland.

1.9.2020

VSD:s höstmöte ordnas undantagsvis som e-postmöte. Närmare anvisningar skickas till medlemssamfundens kontaktpersoner.

1.9.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2020 medlemssamfund är Finska musiketnologiska sällskapet (SES).

31.8.2020

VSD delar ut undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för de vetenskapliga samfundens publikationsverksamhet och internationella verksamhet. Ansökan öppnas 1.9.2020.

20.8.2020

Medlemssamfunden kan göra förslag via en webblankett innan höstmötet som ordnas som e-postmöte. Blanketten öppnades 12.8.

3.8.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2020 medlemssamfund är Föreningen för alkohol-, drog- och gamblingforskning i Finland (AHR).

1.7.2020

VSD presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis 2020 medlemssamfund är Suomen väriyhdistys rf (SVY).

4.6.2020

VSD:s kontor, Vetenskapsbokhandelns butik, Vetenskapernas hus och Publikationslagret har kortare öppettider 1.6–31.8.

Pages