Arkisto

5.6.2017

Journal.fi -palvelu on kesäkuun alussa avattu myös muille julkaisijoille kuin TSV:n jäsenseuroille. Journal.fi:llä on nyt myös uudet palveluosoitteet.

31.5.2017

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Kesäkuun kuukauden jäsenseurat vievät sekä vesille että maan uumeniin.

19.5.2017

Kotilava-hankkeessa rakennetaan konsortiopohjaista rahoitusmallia avoimille suomalaisille tiedelehdille. Tavoitteena on ottaa malli käyttöön jo vuonna 2018 noin 30 lehden kanssa.

18.5.2017

LUMI-tietokantaan on koottu tieteellisen kirjallisuuden julkaisuvaihdon kautta tavoitettuja verkkojulkaisuja. Suuri osa näistä on avoimia lehtiä, mutta mukana on myös sellaisia julkaisuja, joihin kirjastoilla on vaihtotoiminnan kautta saatu lisenssi.

12.5.2017

Tiede ja filosofia ovat olleet osa musiikkijuhlien ohjelmaa sen perustamisesta lähtien, mutta uuden yhteistyökumppanuuden kautta ne pääsevät festivaaleilla entistä vahvemmin esille.

10.5.2017

Liikutu tiedosta -tapahtuma kokoaa yhteen joukon tutkijoita, viestijöitä ja toimittajia inspiroitumaan vaikuttavasta tiedeviestinnästä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

10.5.2017

Kotilava-hankkeen kansainvälisessä seminaarissa keskustellaan tieteellisten lehtien nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Painopiste on kansallisten kustantajien lehdissä ja niiden yhteiskunnallisessa roolissa. Tervetuloa Tieteiden talolle 2.6.2017!

3.5.2017

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus käsitteli 3.5.2017 helmikuussa jätetyt avustushakemukset koskien kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja.

3.5.2017

Kolmekymmentävuotias Nuorisotutkimusseura on merkittävän tutkimustoimintansa vuoksi huomattavasti kokoaan suurempi toimija.

2.5.2017

Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hankkeessa selvitettiin, kuinka TSV voi parhaiten tukea jäsenseurojaan sähkökirjojen tuotannossa ja jakelussa. TaT Harri Heikkilän laatima hankeraportti on nyt luettavissa verkkosivultamme http://bit.ly/2qobna6.

Pages