Arkisto

18.5.2018

Koko EU:n kattava tietosuoja-asetus (GDPR) asetettiin toukokuussa 2016. Käynnissä on kahden vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen 25.5.2018 asetusta ruvetaan soveltamaan.
Asetus koskee kaikkia organisaatiota (yhdistykset ja yritykset), jotka käsittelevät EU-kansalaisen henkilötietoja.

4.5.2018

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen kokouksessa 3.5.2018 käsiteltiin avustushakemuksia, jotka jätettiin helmikuussa 2018 kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja varten.

2.5.2018

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Toukokuun jäsenseurana on Suomen Oppihistoriallinen Seura. Seura toimii monitieteisenä keskustelufoorumina pyrkien edistämään aate- ja oppihistoriallista tutkimusta eri tieteenaloilla.

16.4.2018

Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee kehittämispäällikköä avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämis- ja koordinaatiotehtäviin alkaen 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

10.4.2018

Liikutu tiedosta -tapahtuman Nosta kissa pöydälle -keskustelussa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin tieteen vaikuttavuuden, tiedeviestinnän ja luotettavan tieteen kysymyksiin. Tänä vuonna keskustelun teemana on yhteiskehittäminen.

3.4.2018

TSV esittelee verkkosivuillaan jäsenseurojensa toimintaa. Huhtikuun jäsenseurana on Societas Gerontologica Fennica ry (SGF). Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta.

16.3.2018

Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kolme uutta jäsenseuraa valtuuskunnan jäseneksi.

9.3.2018

Alfred Kordelinin säätiön Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastosta jaettavalla palkinnolla halutaan antaa tunnustusta tieteellisille seuroille. Palkinnon suuruus oli 10 000 €.

9.3.2018

Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkinnon kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot.

6.3.2018

Vuoden tiedekirja -palkinnolla pyritään nostamaan esille ansiokasta suomen- ja ruotsinkielistä tutkimuskirjallisuutta. Ensimmäistä kertaa jaettava TSV:n Kordelinin tiedepalkinto jaetaan tieteelliselle seuralle tai seura-aktiiville...

Pages