Arkisto

29.1.2016

Finnish Committee for Research Data (www.fcrd.fi) welcomes all members of the Finnish research community to a discussion event on Finnish research data and international collaboration in the areas of open science, data policies and research infrastructures.

27.1.2016

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen sekä liikunta-alan kansainvälisten konferenssien ja kokousten järjestämiseen tarkoitettujen avustusten seuraava hakuaika on 1.2.–29.2.2016.

18.1.2016

Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja, MuT Lea Ryynänen-Karjalainen on valittu Itä-Suomen yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi.

11.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan 31.1.2019 päättyväksi kolmisvuotiskaudeksi.

18.12.2015

Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivässä 26.1.2016 keskusteltiin tieteellisten julkaisujen takautuvaan digitointiin liittyvistä tekijänoikeuksista, digitoinnin prosessista, tekniikoista ja digitoitujen julkaisujen tallennusalustasta.

14.12.2015

TSVn touhu rauhoittuu 21.12.2015 - 6.1.2016 väliseksi ajaksi, mutta konttorilla on jokaisena arkipäivänä henkilöstöä paikalla.

9.12.2015

”Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan” (Kotilava) on TSV:n ja Kansalliskirjaston yhteinen hanke, jonka tarkoitus on uudistaa kotimaisten tieteellisten lehtien teknistä infrastruktuuria sekä luoda pysyvä malli kotimaisten avointen lehtien rahoittamiseksi.

3.12.2015

TSV:n hallitus nimitti Julkaisufoorumille ohjausryhmän kaudelle 2016–2019, puheenjohtajaksi Keijo Hämäläinen.

3.12.2015

Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee taloushallinnon assistenttia 2 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 18.01.2016 tai sopimuksen mukaan.

2.12.2015

TSV:n hallitus myönsi 2.12.2015 kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja kansallisten seminaarien ulkomaisten luennoitsijoiden kutsumista varten valtionavustusta. Päätökset tehtiin vuosina 2015-2017 pidettävien konferenssien osalta.

Pages