Verksamhetsberättelse

I Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelser berättas om verksamheten under kalenderåret. Med finns information om bland annat om sakkunnigarbete som delegationen gör, vetenskapskommunikation, pris som VSD utdelar och tjänster för medlemskåren. I verksamhetsberättelserna berättas också om Forskningsetiska delegationens och Delegationens för informationsspridning verksamhet i sammandrag. Verksamhetsberättelserna finns bara på finska.

Covid-19-pandemin och undantagsförhållandena färgade delegationens verksamhet år 2020, men arbetet för vetenskapen fortsatte ändå. I verksamhetsberättelsen fokuseras bland annat på VSD:s koordinationsarbete inom öppen vetenskap och främjandet av ansvarsfull vetenskap och forskning. VSD:s år 2020 presenteras i verksamhetsberättelsen även utifrån bland annat medlemstjänsterna, utvecklandet av publikationsverksamheten, Publikationsforum och vetenskapskommunikation och bekantgörandet av vetenskap som görs inom VSD. I verksamhetsberättelsen berättas även om personalen och ekonomin.

Verksamhetsberättelse för år 2020 (pdf).

Tidigare verksamhetsberättelser finns att läsa på den finska sidan.

Uppdaterad 1.6.2021 13.40