Verksamhetsberättelse

I Vetenskapliga samfundens delegations verksamhetsberättelser berättas om verksamheten under kalenderåret. Med finns information om bland annat om sakkunnigarbete som delegationen gör, vetenskapskommunikation, pris som VSD utdelar och tjänster för medlemskåren. I verksamhetsberättelserna berättas också om Forskningsetiska delegationens och Delegationens för informationsspridning verksamhet i sammandrag. Verksamhetsberättelserna finns bara på finska.

Arbetet för vetenskapen fortsatte ändå och verksamhetsberättelsen samlar ihop organisationens verksamhet och prestationer. I verksamhetsberättelsen kan läsas om bland annat arbetet för främjandet av ansvarsfull vetenskap som görs i samordningen av öppen vetenskap och forskning, Publikationsforumet och delegationerna samt den mångsidiga vetenskapskommunikationen som görs inom VSD. I verksamhetsberättelsen berättas också om VSD:s medlemskår och tjänster samt organisationens personal och ekonomi.

PDF icon VSD:s verksamhetsberättelse 2022 (PDF, på finska).

Tidigare verksamhetsberättelser finns att läsa på den finska sidan.

Uppdaterad 18.4.2023 17.01