Strategi

Vetenskapliga samfundens delegations strategi för åren 2024–2030

Delegationens syfte

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är en betydande vetenskapspolitisk aktör som främjar vetenskapssamfundets vitalitet och mångsidighet för samhällets bästa.

Delegationens uppgift

VSD är en samlande aktör för vetenskapliga samfund och vetenskapssamfundet, som verkar nationellt och internationellt. Den slår vakt om och främjar bildning och var och ens rätt till pålitlig, forskningsbaserad kunskap.

Strategiska tyngdpunkter

Vetenskapssamfundet påverkar beslutsfattandet

 • Vi förutser samhälleliga förändringar och vetenskapspolitiska signaler
 • Vi sammanför oberoende vetenskaplig sakkunskap från alla vetenskapsområden
 • Vi gör påverkningsarbete för vetenskapen tillsammans med andra
 • Vi ökar kännedomen om betydelsen av frivillig samfundsverksamhet för vetenskapen i samhället

Vetenskaplig kunskap är tillgänglig i samhället

 • Vi främjar öppen tillgång till vetenskaplig kunskap och vetenskapliga publikationer
 • Vi stärker den samhälleliga uppskattningen av forskarna och frihet i forskningen
 • Vi gör vetenskaplig kunskap tillgänglig för medborgarna
 • Vi främjar mångspråkigheten i vetenskaplig kunskap

Praxis inom forskning och utvärdering är ansvarsfulla

 • Vi förnyar utvärderingskulturen i samarbete med hela vetenskaps- och forskningssamfundet
 • Vi skapar utvärderingspraxis som uppskattar etiskhet, öppenhet, mångfald, genomslagskraft och arbetshälsa
 • Vi vill att forskarnas frivilligarbete och verksamhet för vetenskapssamfundet och samhället belönas
 • Vi utvecklar vetenskapssamfundsorienterad utvärdering av publiceringskanaler, vetenskaplig kvalitet och samhällelig genomslagskraft

Vår verksamhet är ansvarsfull och bygger en hållbar framtid

 • Vi utvecklar högkvalitativa medlemstjänster
 • Vi mäter verksamhetens resultat samt utvecklar och leder verksamheten med kunskap
 • Vi satsar på personalens kompetens och välbefinnande
 • Vi agerar som en enhetlig organisation för gemensamma mål och vår verksamhetskultur är inriktad på framtiden

Värden:

Öppenhet
Tillförlitlighet
Oberoende
Gemenskap

Verksamhetsmiljöer:

Medlemssamfund
Det nationella samfundet
Det internationella samfundet

Visualiseringen av VSD:s strategi 2024-2030 finns bakom PDF icon denna länk (pdf).

Uppdaterad 21.5.2024 10.39