Toimintakertomus

Tieteellisten seurain valstuuskunnan toimintakertomuksen kansikuva.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vuosi 2023 oli aktiivisen verkostoitumisen ja kehittämisen aikaa.

Vuoteen sisältyi tieteen edistämistä Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. TSV kasvoi vuoden aikana neljällä jäsenellä. Jäseniä on nyt 298 ja niissä on yhteensä noin 260 000 henkilöä.

TSV:ssä työstettiin uutta strategiaa vuosille 2024–2030 tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, jäsenistön ja sidosryhmien kanssa. Strategiaa työstettiin lukuisissa työpajoissa ja tapaamisissa. Strategiassa kirkastettiin TSV:n tehtävää ja määriteltiin työn painopisteet.

TSV:n tulevaisuutta, ratkaisuja ja toimintamalleja pohdittiin lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta laaditun selvityksen pohjalta yhdessä Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja (TJNK) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa.

Kartoitimme Suomessa toimivien tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden hallitusten jäsenten ammatillisia kytköksiä ja koulutustaustaa. Selvitys antaa näyttöä tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden hallitusten jäsenistöjen monipuolisesta ja korkeatasoisesta ammatti­taidosta.

TSV liittyi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa OPERASiin, joka on tunnettu julkaisu- ja tutkimusinfrastruktuuri ja jonka tehtävänä on edistää avointa tiedeviestintää ja julkaisemista. OPERAS koordinoi humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan kehitystä yli 50 maassa, erityisesti Euroopassa.

Lisäksi TSV kasvatti rooliaan kansainvälisessä tutkijanarviointia edistävässä yhteenliittymä CoARAssa, jonka yhdeksässä työryhmässä TSV on mukana. TSV koordinoi monikielisyyteen liittyvää työryhmää.

Valtuuskunta jakoi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamia erityisavustuksia. Tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan erityisavustuksia jaettiin 1 120 000 euroa, kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen jaettiin 820 000 euroa.

Valtionavustuksilla on merkittävä rooli kotimaisen tutkimusperustaisen tiedon tunnetuksi tekemisessä ja tieteellisten seurojen elinvoimaisuuden tukemisessa.

Tutustu vuoden 2023 toimintakertomukseen alla olevasta linkistä. Voit myös tutustua vuosien 2021 ja 2022 toimintakertomuksiin.

Päivitetty 22.4.2024 12.46