På fredag firas det Europaomfattande Forskarnatten!

Nyheter   26.9.2017 15.25   Uppdaterad 26.9.2017 15.32

Vetenskapliga samfundens delegation är med och ordnar det Europaomfattande vetenskapsevenemanget Forskarnatten. Evenemanget som ordnas kommande fredag, 29.9.2017, sprider sig i Finland till t.o.m. fjorton orter. Det blir bl.a. föreläsningar, underhållande vetenskapspresentationer och workshops från alla vetenskapens områden. Med väntas över 20 000 vetenskapshungriga deltagare och hundratals forskare från olika områden. Programmet är öppet och gratis för alla.

Forskarnatten-evenemang har sedan år 2005 ordnats den sista fredagen i september i hundratals städer runt om i Europa. Syftet med evenemanget är att göra vetenskap och forskarnas arbete bekant för den stora allmänheten, samt att uppvisa forskarkarriären som ett åtråvärt alternativ.


Bild: Juha Sarkkinen, Forskarnatten i Uleåborg 2016

“Vetenskaplig forskning åtnjuter högt förtroende bland folket, men dess viktighet och skapade tillämpningar reflekteras i det praktiska livet med fördröjning. Därför kan forskningens inverkan upplevas som trög då media formar världsbilden i en allt snabbare takt. Målet med Forskarnatten är att framhålla sakkunnigas och grundforskningens betydelse”, berättar evenemangets koordinator, akademiforskare Janne Pakarinen.

Vetenskap görs bekant genom workshops, forskarträffar, vetenskapsföreläsningar och laboratoriebesök. Vetenskapen kommer även till platser där vi inte är vana att se den. Till exempel i Åbo diskuterar forskarna i domkyrkan, i Kuopio hoppar forskarna på lokalbussen och i Helsingfors ordnas vetenskapsdisco.

Under kvällen hör vi t.ex. i vad Pokémons stamträd har sin grund, hur man i framtiden kan tillverka antibiotika ur barrträd och hur vetenskap och konst förenas i forskning. Forskarnatten har i år två teman. Vid sidan av det från förra året bekanta temat Förändring syns det självständiga Finlands hundraåriga historia. “Finland är enligt många mätare ett av världens ledande länder. Vi vill visa vilken roll forskning har haft för det självständiga Finlands 100-åriga utvecklingsbåge och hur forskning påverkar Finlands framtid”, säger Pakarinen.


Bild: Linda Tammisto, Forskarnatten i Tankehörnan 2016

Förra året ordnades Forskarnatten i Finland för första gången i nuvarande omfattning. I evenemanget deltog över 15 000 besökare och 700 forskare runt om i Finland! I hela Europa samlade evenemanget otroliga en miljon besökare.

I år kan man delta i Forskarnatten i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Nyslott, Sodankylä, Tammerfors, Åbo och Vanda. För det mångsidiga programmet svarar över tio finländska universitet, vetenskapscentret Heureka, Vetenskapliga samfundens delegation samt Teknologiska forskningscentralen VTT. Forskarnatten-evenemang stöds av Marie Skłodowska-Curie -åtgärderna inom Europeiska unionens Horisont 2020-program.