Vetenskapens natt torsdag 18.1.2018

Nyheter   27.10.2017 11.31   Uppdaterad 2.1.2018 12.18

Programmet för Vetenskapens natt är publicerad på nätsidan www.tieteidenyo.fi. Evenemanget som den 18 januari breder ut sig till Kronohagen i Helsingfors bjuder på vetenskap i mången form. Under kvällen och natten får vi njuta av såväl medryckande föreläsningar som av nöjet att inse genom att göra. Vetenskap blir bekant också på utställningar, bibliotek och arkiv. Alla evenemang har fritt inträde!*

På Vetenskapens natt får vi höra t.ex. vad humanister och naturvetenskapare har att ge varandra, hur Helsingfors nördigaste kvinnokör låter och på vilket sätt heavymusik påverkar samhället. På Helsingfors stadsmuseum begrundas varför det fortfarande är svårt att prata om sex, medan Finlands Banks Myntmuseums program behandlar skuld och skuldsättning.

I Helsingfors universitets Tankehörna öppnas ett levande vetenskapsbibliotek och på Vetenskapernas hus klargörs hur var och en kan idka vetenskap. På Vetenskapens natt ser vi också hurdan kvinnornas väg till universitetet var och hur konst görs av klimatförändringen.

Vetenskapens natt har från och med år 2003 ordnats vartannat år samtidigt med Finlands största vetenskapsevenemang Vetenskapsdagarna. Kommande Vetenskapens natt startar traditionen som ett årligt evenemang. Tusentals besökare väntas delta i Vetenskapens natt.

En mångsidig skara arrangörer möjliggör en kväll och natt fylld av vetenskap. Vetenskapens natt gör Helsingfors stadsmuseum, Tankehörnan, Vetenskapsbokhandeln, Finska Litteratursällskapet, Svenska litteratursällskapet i Finland, Genealogiska samfundet i Finland, Finlands facklitterära författare, Finlands vetenskapsredaktörers förbund, Delegationen för informationsspridning, Helsingfors universitetsmuseum, Finlands Banks myntmuseum, Ateneum, Allegra Lab Helsinki, Vastapaino, Gaudeamus, Forskarförbundet i Finland samt tiotals vetenskapliga samfund som ordnar program på Vetenskapernas hus. För koordineringen av evenemanget ansvarar Vetenskapliga samfundens delegation och evenemanget finansieras av Konestiftelsen.

*Inträde till Ateneums evenemang med museibiljett.