Månadens medlemssamfund är Sällskapet för kulturstudier i Finland

Nyheter   1.9.2017 15.49   Uppdaterad 29.12.2021 14.02

Sällskapet för kulturstudier i Finland firar sina 10 år nästa år, men dess historia är mycket längre: sällskapet leder sitt ursprung till år 1984, då man under ledning av professor emerita i samtida kultur Katarina Eskola samlades i Jyväskylä för att grunda ett nätverk för kulturstudier för att etablera kulturvetenskapens ställning i universitet och förvaltning.

Det riksomfattande och multidisciplinära Sällskapet för kulturstudier i Finland fortsätter alltjämt sin verksamhet där nätverket föddes, vid Jyväskylä universitets Forskningscenter för samtida kultur. Sällskapets, såsom också nätverkets, viktiga mål har varit att öka kontakterna mellan forskarna i en öppen och informell cultural studies -anda.

Sammanflätade trädgrenar.Sällskapet för kulturstudier i Finland – gränsöverskridande samspel mellan olika vetenskapsområden sedan år 1984.

Kulturvetenskapen har under årtionden på ett glädjande sätt etablerats, och vid sidan om också sällskapet, men den ursprungliga strävan att bygga nätverk är fortfarande stark. Sällskapet strävar efter att främja växelverkan och samarbete, som överskrider gränserna mellan vetenskapsområden, mellan såväl inhemska som internationella aktörer. Det deltar också i finländsk vetenskapspolitik och samhällelig debatt. Sällskapet koordinerar de finländska hemspråkiga publikationernas gemensamma projekt Tieteen kieli – Vetenskapens språk, som syftar till att stärka de inhemska språkens ställning som vetenskapens språk.

De från år 2003 ordnade riksomfattande Kulttuurintutkimuksen päivät stöder forskarnas dialog och nätverksbyggande. I samband med organiseringen av dagarna har också vetenskapliga samfund mött varandra: de föregående Kulttuurintutkimuksen päivät med temat Miljöer hölls i maj 2017 i samarbete med Kirjallisuudentutkijain Seura. Vartannat år ordnas i samband med dagarna en internationell sommarskola i kulturvetenskap som för sin del förverkligar sällskapets uppdrag att utbilda forskare.

""
Den referentgranskade Kulttuurintutkimus är en fräsch och fördomsfri vetenskaplig tidskrift.

Sällskapet lyfter gärna fram forskning utfört av kulturforskare i alla faser av forskarkarriären. Sällskapet utger den referentgranskade tidskriften Kulttuurintutkimus som utkommit sedan nätverkets grundläggningsår. De senaste åren har sällskapet och tidskriften utvidgat sitt verksamhetsområde även till webben och sociala medier. Dessutom erbjuder sällskapet sina medlemmar – och varför inte även andra – möjligheten att skriva kolumner på sällskapets webbsida.

Vem som helst kan bli medlem i Sällskapet för kulturstudier i Finland. Som medlem är du en del av en aktiv gemenskap och får också tidskriften Kulttuurintutkimus. Läs mera om sällskapet för kulturstudier i Finland på dess webbsidor eller Facebooksida.

Sällskapet och tidskriften ser fram emot kontakter!